Kennet Vuorinen är Managing Director på företaget Itslearning och Ålands ”Fronter-man” här på Åland. Han har sedan plattformen började användas i skolorna hållit i lärar- och adminutbildningarna. Efter att plattformarna Fronter och Itslearning gick samman har han nu full koll på hur båda plattformarna fungerar. Under Dialog 2018 kommer Kenneth dels att föreläsa kring Blended Learning och dels berätta hur plattformen Itslearning fungerar. Han finns på plats båda dagarna.

Annonser

Kumlinge grundskola är en liten 1-9 skola mitt ute i den åländska skärgården. Skolan deltagit på olika sätt i ESF-projektet En flexibel grundskola i skärgårdsmiljö. Dels har bildningschef Kaj Törnroos, som är klasslärare i grunden, fungerat som projektledare och dels har läraren Johanna Nordman, lektor i svenska och engelska, deltagit aktivt som pilotlärare i projektet.

Kaj har sedan början av 90-talet fungerat som skolledare skolan och har på olika sätt drivit en skolutveckling där digitala verktyg blivit vardag i undervisningen för lärarna.

 

När nu projektet är avslutat kommer Kaj och Johanna att berätta om hur de jobbade i projektet och vad de kom fram till. De pratar under rubriken En flexibel skola genom distansundervisning? För den som redan nu vill läsa lite om projektaktiviteterna kan gå in på projektets blogg.

 

 

 

 

 

Presentationen hålls på fredag den 9 februari under Dialog 2018

Maria Westerholm är utbildad magister från Åbo Akademi och undervisar sedan 5 år tillbaka som lärare i tyska och finska vid Ålands lyceum. Tidigare har hon arbetat 15 år som lärare inom yrkesutbildningen.

Elevaktiverande och lekfulla arbetsmetoder har alltid ingått i Marias metodik, men med åren har de analoga verktygen ersatts av digitala. Generellt tror hon att digitala medier har mycket att tillföra skolan. Elever på alla kunskapsnivåer kan få hjälp och stimulans via ny teknik.

I språkundervisningen är verklighetsanknytning av största vikt och genom digitala verktyg kommer man lätt i kontakt med autentiskt material och eleven själv kan producera för en verklig publik. Genom att exempelvis skriva dagbok i bloggformat når eleven ut till flera än bara läraren. Detta upplevs som motiverande och eleven anstränger sig mer.

Bland de otaliga digitala verktyg som finns idag har Maria en handfull favoriter vars variations- och kombinationsmöjligheter är många. Under Dialog 2018 kommer hon att ge praktiska exempel på hur hon arbetar som språklärare vid Åland lyceum.

Maria är Årets pedagog 2017 och föreläser både på torsdag och fredag under Dialog 2018.

 

iTronic med Johanna Björkell håller två utställarföreläsningar under Dialog 2017. Under den första föreläsningen tar hon upp hur man tar kontrollen över iPaden i sin undervisning och hur den kan stöda elevernas motivering och att ta större ansvar över sitt lärande.

Under den andra föreläsningen visar hon på vilka olika utvärderingsunderlag och program det finns och vad de kan ge för mervärde i din undervisning. Hur kan du som lärare bli rättvis som bedömare hur kan du som lärare känna att examinationen är både rolig och givande så att eleverna inte känner att det är jobbigt.

itroniclogoapr-2x

Linn arbetar som klasslärare på S:t Karins svenska skola i Finland. Där använder hon iPads i undervisningen, då alla hennes elever har tillgång till egna pekplattor. Hon är även IT-pedagog och utbildar andra lärare, över hela Finland, i att använda iPads på ett pedagogiskt sätt i undervisningen.

Linn är ”Education Coach and Mentor, ” och har skrivit boken ”Koululaisen iPad”, som går att ladda ned som  iBook på Apple Store. Under Dialog 2017 kommer Linn att prata kring förändrade arbetssätt i en skola med lärplattor.

linn2

Linn föreläser båda dagarna under seminariet

Therese Sjöblom arbetar som lärare och studiehandledare på Hospitality Mangagement-programmet på Högskolan på Åland. Hon är och har alltid varit intresserad av olika sätt att undervisa och använda ny teknik och ser teknik som ännu ett sätt att kunna förmedla kunskap tillsammans med andra undervisningsformer. Bl.a. arbetar hon en hel del med delade dokument och kollaborativt skrivande.

På Högskolan på Åland används G-Suite för Education miljön (före detta Google Apps for Education) och Therese kommer att visa exempel på och berätta om kollaborativt skrivande och lärande i en sådan miljö. Hon visar både lärarvy/föreläsarvy och studerandevy i olika typer av dokument och visar även hur arbetet kan se ut i realtid.

therese

Therese föreläser båda dagarna under Dialog 2017.

Både titlar och uppdrag finns i mängder när det gäller Linda Mannila. Hon forskar i datavetenskapens didaktik och utbildningsteknologi, är universitetslärare i datavetenskap, fortbildare inom programmering för lärare på grundskolenivå men koordinerar också olika projekt som rör datalogiskt tänkande och teknologifostran. Linda arbetar med samma typer av frågor både i Finland och Sverige och ser hur programmeringstänket utvecklas på båda sidor av Bottenhavet.

Linda brinner speciellt för programmering och datalogiskt tänkande för barn och unga. Men under Dialog-seminariet kommer Linda att lyfta frågor kring lärarnas kompetens när det gäller programmering i skolan.

Linda M