Jan Alin är lektor vid Vasa övningsskola, där han undervisar i matematik och datateknik, men i grunden är han klasslärare. Vettig användning av teknik i undervisningen är något som ligger Jan varmt om hjärtat, och det kommer till nytta i hans flippade matematikundervisning. Jan fungerar som skolans tutorlärare och i den rollen hjälper han kolleger att implementera den nya läroplanen.

Jan kommer att föreläsa under torsdagen på Dialog 2018 kring hur tutorlärarns uppdrag kan se ut. Målgruppen är skolledare och lärare på alla stadier.

Annonser

Kumlinge grundskola är en liten 1-9 skola mitt ute i den åländska skärgården. Skolan deltagit på olika sätt i ESF-projektet En flexibel grundskola i skärgårdsmiljö. Dels har bildningschef Kaj Törnroos, som är klasslärare i grunden, fungerat som projektledare och dels har läraren Johanna Nordman, lektor i svenska och engelska, deltagit aktivt som pilotlärare i projektet.

Kaj har sedan början av 90-talet fungerat som skolledare skolan och har på olika sätt drivit en skolutveckling där digitala verktyg blivit vardag i undervisningen för lärarna.

 

När nu projektet är avslutat kommer Kaj och Johanna att berätta om hur de jobbade i projektet och vad de kom fram till. De pratar under rubriken En flexibel skola genom distansundervisning? För den som redan nu vill läsa lite om projektaktiviteterna kan gå in på projektets blogg.

 

 

 

 

 

Presentationen hålls på fredag den 9 februari under Dialog 2018

Håkan Fleischer är fil dr i pedagogik med framtidens lärande som forskningsområde. Han är verksam vid Högskolan i Halmstad. Håkan Fleischer är också författare (tillsammans med Helena Kvarnsell) till Digitalisering som lyfter skolan. Håkan har tidigare föreläst på ett Dialog-seminarium men då under rubriken Stretchad kunskap. Den här gången avslutar han hela Dialog 2018 på fredag eftermiddag med en föreläsning om Den digitaliserade skolans framtid.

 

Malin Frykman har bred erfarenhet av digitalisering inom skolan, bland annat som rektor och som skolutvecklare med fokus på digitalisering. Hon är också författare till boken ”Skolledare i en digitaliserad värld”. Idag arbetar hon som utvecklingsledare i Kungälvs kommun. Malin driver också en blogg där hon skriver om Att leda lärandet.

Malin föreläser fredagen den 9 februari under Dialog 2018 under temat Skolledare i en digitaliserad värld – att leda lärandet. Målgruppen är i första hand skolledare men ledare inom barnomsorgen samt övriga intresserade är också välkomna!

 

Per Kornhall är utbildad lärare och filosofie doktor och bor i Uppsala i Sverige. Han arbetar som föreläsare, författare, konsult och oberoende expert i utbildningsfrågor. Har skrivit bland annat böckerna ”Barnexperimentet”, ”Alla i mål”, Förstelärare – En handbok” och ”Rektor – En handbok”. Under Dialog 2018 kommer han att föreläsa kring två teman, dels kring varför det är viktigt att alla lyckas i skolan men också man kan utveckla den komplexa verksamhet skolan idag är. Per har tidigare föreläst på Åland men då kring ett annat tema.

Per föreläser både torsdag och fredag under Dialog 2018.

Både titlar och uppdrag finns i mängder när det gäller Linda Mannila. Hon forskar i datavetenskapens didaktik och utbildningsteknologi, är universitetslärare i datavetenskap, fortbildare inom programmering för lärare på grundskolenivå men koordinerar också olika projekt som rör datalogiskt tänkande och teknologifostran. Linda arbetar med samma typer av frågor både i Finland och Sverige och ser hur programmeringstänket utvecklas på båda sidor av Bottenhavet.

Linda brinner speciellt för programmering och datalogiskt tänkande för barn och unga. Men under Dialog-seminariet kommer Linda att lyfta frågor kring lärarnas kompetens när det gäller programmering i skolan.

Linda M

 

 

Kaj Törnroos är bildningschef och skolföreståndare i Kumlinge skola i den åländska skärgården. Han är väldigt intresserad av skolutveckling och då speciellt hur digitala verktyg förändrar skolans verksamhet och arbetssätt. De flesta skärgårdsskolorna kämpar med minskande elevunderlag och Kaj har funderat mycket kring hur undervisningen kunde utvecklas för att skapa en likvärdig skola för alla barn i små skolor.

Sedan 2014 har ett utvecklingsprojekt pågått ute i skolorna i skärgården för att öka den digitala kompetensen och för att hitta metoder för att kunna erbjuda en likvärdig undervisning för de barn som bor där. Kaj har varit engagerad i det arbetet och kommer under Dialog att ge en bild av vilka arbetssätt som kan bli möjliga och vilka hinder som måste tacklas för att grundskolan ska bli mer flexibel.

Kaj föreläser under torsdagen på Dialog-seminariet.

IMAGE_2