Kennet Vuorinen är Managing Director på företaget Itslearning och Ålands ”Fronter-man” här på Åland. Han har sedan plattformen började användas i skolorna hållit i lärar- och adminutbildningarna. Efter att plattformarna Fronter och Itslearning gick samman har han nu full koll på hur båda plattformarna fungerar. Under Dialog 2018 kommer Kenneth dels att föreläsa kring Blended Learning och dels berätta hur plattformen Itslearning fungerar. Han finns på plats båda dagarna.

Annonser

Kumlinge grundskola är en liten 1-9 skola mitt ute i den åländska skärgården. Skolan deltagit på olika sätt i ESF-projektet En flexibel grundskola i skärgårdsmiljö. Dels har bildningschef Kaj Törnroos, som är klasslärare i grunden, fungerat som projektledare och dels har läraren Johanna Nordman, lektor i svenska och engelska, deltagit aktivt som pilotlärare i projektet.

Kaj har sedan början av 90-talet fungerat som skolledare skolan och har på olika sätt drivit en skolutveckling där digitala verktyg blivit vardag i undervisningen för lärarna.

 

När nu projektet är avslutat kommer Kaj och Johanna att berätta om hur de jobbade i projektet och vad de kom fram till. De pratar under rubriken En flexibel skola genom distansundervisning? För den som redan nu vill läsa lite om projektaktiviteterna kan gå in på projektets blogg.

 

 

 

 

 

Presentationen hålls på fredag den 9 februari under Dialog 2018

Håkan Fleischer är fil dr i pedagogik med framtidens lärande som forskningsområde. Han är verksam vid Högskolan i Halmstad. Håkan Fleischer är också författare (tillsammans med Helena Kvarnsell) till Digitalisering som lyfter skolan. Håkan har tidigare föreläst på ett Dialog-seminarium men då under rubriken Stretchad kunskap. Den här gången avslutar han hela Dialog 2018 på fredag eftermiddag med en föreläsning om Den digitaliserade skolans framtid.

 

Malin Frykman har bred erfarenhet av digitalisering inom skolan, bland annat som rektor och som skolutvecklare med fokus på digitalisering. Hon är också författare till boken ”Skolledare i en digitaliserad värld”. Idag arbetar hon som utvecklingsledare i Kungälvs kommun. Malin driver också en blogg där hon skriver om Att leda lärandet.

Malin föreläser fredagen den 9 februari under Dialog 2018 under temat Skolledare i en digitaliserad värld – att leda lärandet. Målgruppen är i första hand skolledare men ledare inom barnomsorgen samt övriga intresserade är också välkomna!

 

Per Kornhall är utbildad lärare och filosofie doktor och bor i Uppsala i Sverige. Han arbetar som föreläsare, författare, konsult och oberoende expert i utbildningsfrågor. Har skrivit bland annat böckerna ”Barnexperimentet”, ”Alla i mål”, Förstelärare – En handbok” och ”Rektor – En handbok”. Under Dialog 2018 kommer han att föreläsa kring två teman, dels kring varför det är viktigt att alla lyckas i skolan men också man kan utveckla den komplexa verksamhet skolan idag är. Per har tidigare föreläst på Åland men då kring ett annat tema.

Per föreläser både torsdag och fredag under Dialog 2018.

Dan Sundqvist arbetar på Rädda Barnen på Åland med verksamheten Barnens internet. Han arbetar främst med förebyggande information om sund- och säker medieanvändning för barn i lågstadieåldern. Förra läsåret höll han lektioner för fler än 800 elever runtom på Åland. Under hösten har Dan givit ut rapporten ”Digitala medier. Barn på Åland 2017” i samarbete med Ålands landskapsregering.

Under Dialog 2018 kommer Dan att hålla en workshop för lärare med rubriken ”Hur motverkar vi utsatthet på nätet”.  Workshopen hålls torsdagen den 8 februari. Antalet deltagare är begränsat till 15.

 

 

Bosse Larsson har arbetat som lärare sedan 1985 samt de senaste åren även som föreläsare/workshopledare från förskola upp till gymnasiet. Det har inneburit allt från studiedagar till långsiktig fortbildning i form av skolutvecklingsprojekt kring Synligt lärande. Han har nyligen gått en forskarutbildning vid Linköpings universitet, gästföreläser på lärarutbildningen och har för närvarande en skolutvecklingstjänst med riktade uppdrag mot olika grundskolor och på gymnasiet. Det innebär samarbete/lektionsplanering med lärare/ämneslag/arbetslag, att leda kollegialt lärande-grupper samt lektionsbesök med återkoppling.

Bosse föreläser och leder workshops i skolor både i våra nordiska länder och internationellt, bland annat tillsammans med Carol Dweck (professor vid Stanford University) och James Nottingham (föreläsare, pedagog, författare). Han har dessutom föreläst och haft workshops i så skilda sammanhang som keynote om Mindset för American Express (AMEX) i Kanada, Internationella konferenser i Malaysia, Nya Zeeland och Spanien till föräldrakvällar om beröm på förskolor. Han skriver för tillfället en bok om Mindset, ”Utmanande tankesätt”, tillsammans med James Nottingham och som kommer på NoK 2018. Huvudteman är ”Motivation och lärande”, ”Lära sig att lära” och ”Tänka på att tänka” och nyckelorden är kreativitet, thinking skills, feedback, och Mindset.

Bosse medverkar både på torsdag och fredag på Dialog 2018, dels med en keynote om Motivation och Lärande utifrån att världen förändras – både analogt och digitalt (vad sker med kreativitet, skola och lärarroll och hur påverkar det synen på eleverna…? Var står motivationsforskningen 2018?) och dels med en workshop om hur du med effektiva, praktiska tankeverktyg och strategier kan skapa ett motiverande klassrumsklimat som utmanar tänkandet, synliggör lärandet och stimulerar kreativiteten