Jan Alin är lektor vid Vasa övningsskola, där han undervisar i matematik och datateknik, men i grunden är han klasslärare. Vettig användning av teknik i undervisningen är något som ligger Jan varmt om hjärtat, och det kommer till nytta i hans flippade matematikundervisning. Jan fungerar som skolans tutorlärare och i den rollen hjälper han kolleger att implementera den nya läroplanen.

Jan kommer att föreläsa under torsdagen på Dialog 2018 kring hur tutorlärarns uppdrag kan se ut. Målgruppen är skolledare och lärare på alla stadier.

Annonser

Kennet Vuorinen är Managing Director på företaget Itslearning och Ålands ”Fronter-man” här på Åland. Han har sedan plattformen började användas i skolorna hållit i lärar- och adminutbildningarna. Efter att plattformarna Fronter och Itslearning gick samman har han nu full koll på hur båda plattformarna fungerar. Under Dialog 2018 kommer Kenneth dels att föreläsa kring Blended Learning och dels berätta hur plattformen Itslearning fungerar. Han finns på plats båda dagarna.

Kumlinge grundskola är en liten 1-9 skola mitt ute i den åländska skärgården. Skolan deltagit på olika sätt i ESF-projektet En flexibel grundskola i skärgårdsmiljö. Dels har bildningschef Kaj Törnroos, som är klasslärare i grunden, fungerat som projektledare och dels har läraren Johanna Nordman, lektor i svenska och engelska, deltagit aktivt som pilotlärare i projektet.

Kaj har sedan början av 90-talet fungerat som skolledare skolan och har på olika sätt drivit en skolutveckling där digitala verktyg blivit vardag i undervisningen för lärarna.

 

När nu projektet är avslutat kommer Kaj och Johanna att berätta om hur de jobbade i projektet och vad de kom fram till. De pratar under rubriken En flexibel skola genom distansundervisning? För den som redan nu vill läsa lite om projektaktiviteterna kan gå in på projektets blogg.

 

 

 

 

 

Presentationen hålls på fredag den 9 februari under Dialog 2018

Håkan Fleischer är fil dr i pedagogik med framtidens lärande som forskningsområde. Han är verksam vid Högskolan i Halmstad. Håkan Fleischer är också författare (tillsammans med Helena Kvarnsell) till Digitalisering som lyfter skolan. Håkan har tidigare föreläst på ett Dialog-seminarium men då under rubriken Stretchad kunskap. Den här gången avslutar han hela Dialog 2018 på fredag eftermiddag med en föreläsning om Den digitaliserade skolans framtid.

 

Malin Frykman har bred erfarenhet av digitalisering inom skolan, bland annat som rektor och som skolutvecklare med fokus på digitalisering. Hon är också författare till boken ”Skolledare i en digitaliserad värld”. Idag arbetar hon som utvecklingsledare i Kungälvs kommun. Malin driver också en blogg där hon skriver om Att leda lärandet.

Malin föreläser fredagen den 9 februari under Dialog 2018 under temat Skolledare i en digitaliserad värld – att leda lärandet. Målgruppen är i första hand skolledare men ledare inom barnomsorgen samt övriga intresserade är också välkomna!

 

Per Kornhall är utbildad lärare och filosofie doktor och bor i Uppsala i Sverige. Han arbetar som föreläsare, författare, konsult och oberoende expert i utbildningsfrågor. Har skrivit bland annat böckerna ”Barnexperimentet”, ”Alla i mål”, Förstelärare – En handbok” och ”Rektor – En handbok”. Under Dialog 2018 kommer han att föreläsa kring två teman, dels kring varför det är viktigt att alla lyckas i skolan men också man kan utveckla den komplexa verksamhet skolan idag är. Per har tidigare föreläst på Åland men då kring ett annat tema.

Per föreläser både torsdag och fredag under Dialog 2018.

Dan Sundqvist arbetar på Rädda Barnen på Åland med verksamheten Barnens internet. Han arbetar främst med förebyggande information om sund- och säker medieanvändning för barn i lågstadieåldern. Förra läsåret höll han lektioner för fler än 800 elever runtom på Åland. Under hösten har Dan givit ut rapporten ”Digitala medier. Barn på Åland 2017” i samarbete med Ålands landskapsregering.

Under Dialog 2018 kommer Dan att hålla en workshop för lärare med rubriken ”Hur motverkar vi utsatthet på nätet”.  Workshopen hålls torsdagen den 8 februari. Antalet deltagare är begränsat till 15.