Helena Kvarnsell jobbar som matte och NO/teknik-lärare på Björknässkolan 7-9 i Nacka. Hon har sedan läsåret 09/10 haft klasser där alla elever haft en egen dator och har hela tiden försökt hitta de bästa sätten att använda datorer som pedagogisk hjälpmedel i undervisningen. Helena har också skrivit en bok tillsammans med Håkan Fleischer, Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik, som nyligen har kommit ut.

Helena föreläser båda dagarna under Dialog 2016

Helena

Om du vill veta mer om Helena och hennes arbete kan du besöka hennes blogg matteochno.

Annonser

Tony Jansson arbetar som klasslärare i åk 2 i Rangsby skola på Åland. Tony har under en längre period på olika sätt fört in IT i undervisningen med sina unga elever. Bland annat har han utvecklat Fronter till ett användbart verktyg i klassrummet och i undervisningen men använder också andra digitala verktyg. Dessutom jobbar han med att flippa undervisningen där det är möjligt och där det ger ett mervärde. Tony kommer att föreläsa båda dagarna under Dialog.

Tony

Janne Cederberg studerade matematik, IT och pedagogik på Jyväskylä universitet och arbetade sedan 3 år som lärare i matematik och IT och som IT-”boss” på ett gymnasium i Kuopio.  Efter det har han nu som egen företagare i 4 år arbetat med digitalisering av undervisning och skolvardag. Han grundade Opetus.tv och gör också själv undervisningsvideon för företaget. Opetus.fi är en portal med ca 1800 undervisningsvideon på finska för högstadier och gymnasier. Janne är också webmaster för maot.fi, Pekka Peuras blogg om utveckling av matematikundervisning, som aktualiserats i pressen nyligen, ”Modell för individbaserat lärande”. Janne Cederberg har också varit med och utvecklat Abitti-systemt för elektroniska studentskrivningar och ex. utvecklat det trådlösa Nettiniilo-verktyget för Abitti prov under provveckorna.

Janne

Janne föreläser båda dagarna under Dialog.

Ulrika Jonson har haft och har fortfarande många strängar på sin lyra. Hon är grundskollärare och specialpedagog i grunden och har ett inkluderande synsätt på undervisningen. Hon har jobbat som skolutvecklare för IKT och specialpedagogik i Södertälje kommun och har också varit involverad i projekt som rör att skriva sig till läsning med iPads.

I höst har Ulrika börjat som specialpedagog på Skapaskolan i Huddinge som specialpedagog och ett av hennes uppdrag är att arbeta med assisterande teknik som stöd i lärandet.

Ulrika kommer att föreläsa kring inkludering och specialpedagogik med stöd av IT båda dagarna under Dialog.

ulrika

Här kan ni lyssna på en kort intervju med henne kring teknikstöd på ur.se 

Kicki Häggblom är utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande, Pedagogik och lärarfortbildning i Vasa. Hennes kompetensområden är speciellt gymnasiet, studiehandledning och vägledning. Därutöver koordinerar hon projektet Didaktiska dimensioner i digitalt lärande (DiDiDi) och är Digabi-utbildare. Hon skräddarsyr också IKT kurser vilket vi har goda erfarenheter av i skärgårdskolorna på Åland.

Då Kicki både planerar och håller kurser har hon också god erfarenhet av användning av digitala lärobjekt, upphovsrätt och kollegialt lärande inom utbildningen. Det är speciellt kring detta som Kicki kommer att föreläsa. Hon föreläser båda dagarna under Dialog-seminariet.

Kicki-webb-2015-201x300

 

I några sammanhang har jag nämnt att planeringen av Dialog 2016 är igång. Programmet är långt ifrån klart men det finns många förslag på föreläsare. Några är ändå klara att presenteras och först ut är Martin Tallvid.

Martin har disputerat inom tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap våren 2015. Han är anställd vid Göteborgs utbildningsförvaltning och undervisar på Lindholmens Tekniska gymnasium i samhällskunskap och psykologi.

Martin menar att digitaliseringen av skolan är mer en fråga om skolutveckling än om teknik. Han kommer att vara inledningsföreläsare på torsdag under Dialog 2016 han kommer att beröra skolutveckling och lärarnas kompetens.

Kortfattat om hans forskning   Tallvid