Markus Bergenord är digitalista, föreläsare, författare och arbetar på Reggio Emilia Institutet. Han har under lång tid försökt problematisera relationen mellan miljön och människan, kopplat till teknik i förskolan. En relation som inte står i motsättning till varandra. Markus har föreläst och hållit workshops för en mängd olika förskolor i Sverige. Under Dialog 2018 håller han dels en föreläsning kring Digitalisering och en föränderlig värld och dels en workshop kring Barns berättande. Markus föreläser under fredagen. I intervjun här kan du läsa lite kring Markus tankar kring förskolan.

Markus

Annonser

Sebastian Sandvik är utbildad Juris Magister från Helsingfors universitet, och jobbar till vardags som bolagsjurist för DL Software Group – en finländsk företagsgrupp inom mjukvarubranschen. Till Sebastians specialkunnande hör företagsjuridik, avtals- och arbetsrätt samt specifikt användningen av personuppgifter. Sebastian har föreläst runtom i Finland om hur den nya europeiska dataskyddsförordningen kommer att påverka organisationer och företag. Skolvärlden och pedagogik har även en stor plats i Sebastians liv, eftersom flera i hans familj jobbar inom utbildningssektorn.Sebastian.Sandvik

Sebastian föreläser två gånger per dag, både torsdag och fredag under Dialog 2018 på temat hur Dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar skolans och lärarnas arbete.

Håkan Fleischer är fil dr i pedagogik med framtidens lärande som forskningsområde. Han är verksam vid Högskolan i Halmstad. Håkan Fleischer är också författare (tillsammans med Helena Kvarnsell) till Digitalisering som lyfter skolan. Håkan har tidigare föreläst på ett Dialog-seminarium men då under rubriken Stretchad kunskap. Den här gången avslutar han hela Dialog 2018 på fredag eftermiddag med en föreläsning om Den digitaliserade skolans framtid.

 

Per Kornhall är utbildad lärare och filosofie doktor och bor i Uppsala i Sverige. Han arbetar som föreläsare, författare, konsult och oberoende expert i utbildningsfrågor. Har skrivit bland annat böckerna ”Barnexperimentet”, ”Alla i mål”, Förstelärare – En handbok” och ”Rektor – En handbok”. Under Dialog 2018 kommer han att föreläsa kring två teman, dels kring varför det är viktigt att alla lyckas i skolan men också man kan utveckla den komplexa verksamhet skolan idag är. Per har tidigare föreläst på Åland men då kring ett annat tema.

Per föreläser både torsdag och fredag under Dialog 2018.

Johnny Lindqvist har tidigare arbetat på bl.a Friends och med kampanjen No Hate Speech movement på Statens medieråd. Han har skrivit böcker om unga och internet (bl.a. Ungas integritet på nätet) och även metodmaterialet Ses Offline som ska hjälpa skolan att arbeta förebyggande på sexuella trakasserier online. Johnny är en flitigt anlitad föreläsare och workshop-ledare och kommer att föreläsa kring den uppkopplade värld ungdomar lever i.

Johnny inleder seminariet på torsdag morgon under Dialog 2018 och föreläser endast ena dagen.

 

Linda Starheden och Katarina Eriksson är två drivna pedagoger som arbetar ämnesövergripande för att förstärka den entreprenöriella lärandet i Alvikskolan i Luleå kommun. Många förmågor hamnar i fokus när de arbetat tillsammans med olika projekt i klassen, bla. House of Alvik, Greenship of Alvik ,  Yetis of Alvik  och News of Alvik.

Katarina är förstelärare i ma/no/tk-IKT och medförfattare i antologin Vi får det att funka! – framgångsika exempel på IT i skolan. Hon är också vinnare av årets lärresurs via Digitalakademin 2016 och har genomfört klassrumsforskning kring temat ”Omdefinierat lärande i matematik”. Du kan läsa mer om henne i  hennes egen blogg.

Linda är lärare i svenska, engelska och samhällskunskapliga ämnen i samma skola. Hon medverkade också i storyficationprojektet som utsågs till årets lärresurs tillsammans med Katarina.

Katarina och Linda föreläser både torsdag och fredag under Dialog 2018 under temat Så funkar det! – Digitala verktyg ur ett ämnesövergripande perspektiv.

Antologin Så funkar det! delades ut till de åländska skolorna i november 2016.

Så är det dags igen. Att pysa ut lite info kring vad som kommer att hända. På Dialog 2017!

Den 9-10 februari är det då dags igen för den årliga konferensen på Åland. I vintras slog vi deltagarrekord och jag hoppas att vi kan stoltsera med minst samma siffror inkommande vinter. Strukturen är i stort sett den samma som tidigare år förutom att vi denna gång kommer att hålla några lite längre föreläsningar/workshops och några kommer att bygga på varandra. Troligen kommer vi också att hålla en debatt kring synen på IT och programmering i skolan. Vi återkommer till det!

Den första föreläsaren som presenteras inför Dialog 2017 är inte mindre än Carl Heath. Han är senior forskare och chef för ICT Learning inom Swedish ICT (https://www.swedishict.se/business-areas/ict-learning). Genom åren har Carl verkat i gränslandet mellan lärande, framtidsfrågor och digitalisering i många olika sammanhang. Bland annat har Carl projektlett, producerat och designat ett stort antal pedagogiska material, digitala som analoga, för en bredd av sammanhang för såväl skolan i Sverige som internationellt. Carl medverkar i ett antal utvecklingsprojekt inom svensk skola idag, bland annat i den nationella testbädden Makerskola – ett Vinnovaprojekt för att utveckla makerkultur, programmering och skapande med IT som material i den svenska skolan. Carl är också rådgivare inom frågor rörande digitalisering och lärande för företag, myndigheter och organisationer i Sverige som utomlands. Carl är initiativtagare till Facebookgruppen Digital Samhällskunskap, och gör också poddradio på temat samhällets digitalisering ihop med journalisten Anders Thoresson – www.digitalsamtal.se.

Carl inleder seminariet på torsdag 9.2.

Bilden är tagen av Kristina Alexandersson