Jan Alin är lektor vid Vasa övningsskola, där han undervisar i matematik och datateknik, men i grunden är han klasslärare. Vettig användning av teknik i undervisningen är något som ligger Jan varmt om hjärtat, och det kommer till nytta i hans flippade matematikundervisning. Jan fungerar som skolans tutorlärare och i den rollen hjälper han kolleger att implementera den nya läroplanen.

Jan kommer att föreläsa under torsdagen på Dialog 2018 kring hur tutorlärarns uppdrag kan se ut. Målgruppen är skolledare och lärare på alla stadier.

Annonser

Tony Jansson arbetar som klasslärare i åk 2 i Rangsby skola på Åland. Tony har under en längre period på olika sätt fört in IT i undervisningen med sina unga elever. Bland annat har han utvecklat Fronter till ett användbart verktyg i klassrummet och i undervisningen men använder också andra digitala verktyg. Dessutom jobbar han med att flippa undervisningen där det är möjligt och där det ger ett mervärde. Tony kommer att föreläsa båda dagarna under Dialog.

Tony

Nästa föreläsarpresentation är Patricia Diaz, språklärare på Mikael Elisas gymnasium i Stockholm. Patricia föreläser om hur digitala verktyg och sociala medier kan användas för att förbättra det formativa arbetet och elevernas lärande. Hon är författare till boken Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande (Studentlitteratur, 2012) och har även skrivit ett kapitel i antologin Interaktiva medier och lärandemiljöer (Gleerups, 2014). I november 2014 släpps hennes andra bok Arbeta formativt med digitala verktyg (Studentlitteratur).

Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande
Med utgångspunkt ur boken med samma namn visar Patricia i sin inspirationsföreläsning upp olika digitala verktyg och sociala medier som hon med framgång använt tillsammans med sina elever. I föreläsningen tas rubriker som webbpublicering, flipped classroom och digitala kanaler för avstämning och återkoppling upp. Konkreta elevexempel varvas med tankegångar före, under och efter genomförande och kopplas även samman med skolans styrdokument.

Patricia föreläser på torsdag den 15.1.

Foto Sebastian Borg

Foto Sebastian Borg

Carola Eklund

Nu kan du gå in och titta närmare på program och föreläsare för Dialog 2014. Samtidigt kan du passa på att anmäla dig. Senast den 20 december vill vi ha din anmälan.

Både program och anmälningsblankett hittar du på www.mip.ax.

Du som bor utanför Åland också är välkommen!

Carola Eklund

Logo_14

Jag har i ett tidigare blogginlägg skrivit om Flipping classroom, men efter att ha varit på SETT-mässan väljer jag att göra ett till. Metoden är intressant och verkar snabbt ge resultat i klassrummet.

Daniels förläsning på SETT 2012

Jag lyssnade till Daniel Barker under Sett och han höll en medryckande och bra föreläsning utan att på något sätt glorifiera fenomenet eller sig själv. Tvärtom så erkände han öppet att det åtminstone inledningsvis föranledde väldigt mycket jobb, speciellt vid själva filmandet. Dessutom hann de studerande göra ännu mer under lektionstid och det krävde ännu mera planering. Du hittar hans blogg här.

Daniel sa inledningsvis den här metoden inte handlar om att spela in filmer utan istället att göra något som stöder lärandet – då finns inget utrymme för föreläsningar. Kort kan man säga att metoden går ut på att studerande/elever gör genomgången hemma som förberedelse och under lektionstid finns mer tid för handledning och stöd när de jobbar. Om du föreläser traditionellt under närpassen måste ju eleverna/de studerande göra olika uppgifter hemma eller utanför skolan istället – på en plats där läraren inte finns som stöd och där kanske inte ens föräldrarna kan eller vill hjälpa till.

För att få eleverna motiverade att kolla på hans genomgångar hemma gav hand dem oftast en relevant filmsnutt på temat att se på inledningsvis. Sådana finns på youtube i överflöd. Motivationsfilmen följdes sedan av en frågeställning och för att ta ställning till den så var de tvungna att kolla Daniels föreläsningsfilm. De som inte förberett sig innan lektionen måste använda lektionstiden till detta och blev därför sena i starten då de övriga, under lektionstid, kunde starta upp sina projekt eller uppgifter. Det blev småningom ett grupptryck som gjorde att de flesta hade gått igenom materialet (ca 10 min långt) innan. Alternativet är ju att man sitter med sina hemuppgifter och riskerar få sitta flera timmar (ensam?) ifall man inte förstår hur de ska göras. Dessutom finns föreläsningsfilmerna alltid till hands så att man kan gå igenom dem när det finns behov. Daniel säger själv så här i sin blogg:

Man kan även betrakta det hela som en förhandlingsfråga. Antingen tittar man på en film hemma i 10 minuter och kan då hänga med på lektionen och få hjälp när man kör fast. Eller så tittar man på lektionen och gör jobbet hemma, men då ensam. Det här är något som eleverna är medvetna om och de inser att ett större ansvar läggs på dem. Men samtidigt gillar de friheten som det medför. Sedan finns det en grupp elever som faktiskt inte tittar på filmerna då de tycker att de är för lätta. För dem kan det räcka med att snabbspola genomgången och ändå greppa innehållet. Jag kan då inte låta bli att tänka att förut tvingades de lyssna på mina halvtimmeslånga genomgångar trots att de hade fattat efter en minut.

Även om Daniel säger att det hittills medfört merarbete så säger han att han inte kan återgå till de metoder han använde förut. Fördelarna överväger och han ser att eleverna lär sig mera och han får mera till att stöda dem i klassen. Plus att han får igång bra diskussioner där alla nu deltar på en högre nivå än om diskussionerna hade förts i samband med en första föreläsning.

Den här metoden att ”Flippa klassrum” är inte helt ny och det finns därför en hel del tips och information på nätet. Bl.a. Salman Khan har intressanta åsikter:

liksom Aron Sams, Jonathan Bergmann och Aron Sams och IKT-skafferiet…….

TED har hakat på detta och skapat ett verktyg för att stöda processen för lärare. Verktyget heter TED Ed och är än så länge en beta version. Men jag tycker att det kan vara värt att titta in här och kika runt på webbplatsen. Här hittar du färdiga lektioner (baserat på filmer) som är paketerade för att passa ”flippad undervisning” men du kan också lägga till vilket youtube-klipp som helst, alltså även egetproducerat som du laddat upp till youtube. Varje ”flippad lektion” är sen indelad i fyra delar – du kan se filmen, du kan svara på snabbfrågor, svara på fördjupade frågor och som sista del fördjupa dig i ämnet. Detta material finns färdigt i TED Ed lektionerna, men om du skapar lektioner utifrån klipp från youtube modifierar du själv frågor och lägger till fördjupat material i själva verktyget. Bra eller dåligt? Bedöm själva!

En intressant och händelserik vecka är till ända. Den största och bästa händelsen är att det ÄNTLIGEN tagits ett beslut om att projektet får pågå till slutet av 2012. Jag är övertygad om att det kommer att hända en hel del under den här perioden. En rolig utmaning är att jag ska få gå in en av gymnasiets profiler och starta upp mippningen samtidigt som jag kan delta i diskussioner kring mervärdet med digitala verktyg och också förhoppningsvis tillsammans med dessa lärare arbeta fram metoder för att utveckla av undervisningsmetoder. Kan bli hur kul som helst.

Idag har jag igen kommit i kontakt med uttrycket Flipped Classrooms och jag tror att det kan vara en av flera undervisningsmetoder som utvecklas som ett resultat av de digitala verktyg vi kan använda oss av i undervisningen. Jag har inte satt mig in i fenomenet i någon högre grad men benämningen av metoden är i allra högsta grad beskrivande. Om jag tolkat det rätt så innebär det i korthet att den verksamhet där elever/studerande endast är passiva mottagare (instruktioner, föreläsningar, genomgångar osv.) görs istället tillgänglig digitalt medan den verksamhet som kräver mera handledning och stöd (uppgifter, laborationer, läxor osv.) får mera utrymme i klassrummet. Det innebär alltså att eleven/de studerande på egen hand går igenom det digitala materialet och när de träffar läraren finns det tid för frågor som uppstått, hjälp med uppgifter, fördjupande förklaringar osv. Med andra ord, när den studerande behöver handledning finns lärare på plats och inte som i traditionell undervisning, där den studerande sitter ensam hemma med sina uppgifter utan möjlighet till stöd. Rimligen borde det här tillvägagångssättet vara värt att testas. Kolla på Youtube klippet eller läs lite mera bl.a. på ”3 keys to a flipped classroom”.

För övrig håller jag på med att sammanställa material för skolledarnas mip-träffar….

//Carola