I år kan vi presentera en nytt koncept under Dialog-seminariet. Vi kommer att hålla en variant av MakerDay. En av de bärande tankarna bakom ett makerspace är att erbjuda en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delande av kunskap, verktyg och idéer. Platsen kan vara tillfällig, mobil eller permanent. Ett makerspace är en plats i vilken man har möjlighet att utveckla en idé eller skapa något, i social samvaro med andra. Tillsammans, genom en verksamhet som inbegriper att utforska, pröva och skapa, formas en kreativ praktik, ett lustfyllt hjärngym. Makerspaces har kommit att bli ett internationellt fenomen och skapas nu på många platser, på bibliotek, i skolor, i museer, såväl som ideella föreningar eller som företag. Här kan du läsa mer om vad MakerDays kan vara.

Under Dialog-seminariet är det svårt att ha en eller två hela dagar MakerDay och vi har istället tillsammans med Linda Mannila gjort ett specialarrangemang för att visa lärarna hur sådana här verkstäder kan fungera. Vi har planerat in 3 pass per dag och de innehåller:

  • Programmering för de yngsta
  • Programmering med block
  • Kreativt med MakeyMakey

De olika workshoparna är 50-60 minuter långa för att deltagarna ska få så mycket tid som möjligt att bekanta sig med de program och funktioner som finns på respektive pass. Antalet deltagare är max 14 så först till kvarn….. Ta med egna datorer till passen!

bee-bot                           makey makey

Annonser

Både titlar och uppdrag finns i mängder när det gäller Linda Mannila. Hon forskar i datavetenskapens didaktik och utbildningsteknologi, är universitetslärare i datavetenskap, fortbildare inom programmering för lärare på grundskolenivå men koordinerar också olika projekt som rör datalogiskt tänkande och teknologifostran. Linda arbetar med samma typer av frågor både i Finland och Sverige och ser hur programmeringstänket utvecklas på båda sidor av Bottenhavet.

Linda brinner speciellt för programmering och datalogiskt tänkande för barn och unga. Men under Dialog-seminariet kommer Linda att lyfta frågor kring lärarnas kompetens när det gäller programmering i skolan.

Linda M

 

 

Kaj Törnroos är bildningschef och skolföreståndare i Kumlinge skola i den åländska skärgården. Han är väldigt intresserad av skolutveckling och då speciellt hur digitala verktyg förändrar skolans verksamhet och arbetssätt. De flesta skärgårdsskolorna kämpar med minskande elevunderlag och Kaj har funderat mycket kring hur undervisningen kunde utvecklas för att skapa en likvärdig skola för alla barn i små skolor.

Sedan 2014 har ett utvecklingsprojekt pågått ute i skolorna i skärgården för att öka den digitala kompetensen och för att hitta metoder för att kunna erbjuda en likvärdig undervisning för de barn som bor där. Kaj har varit engagerad i det arbetet och kommer under Dialog att ge en bild av vilka arbetssätt som kan bli möjliga och vilka hinder som måste tacklas för att grundskolan ska bli mer flexibel.

Kaj föreläser under torsdagen på Dialog-seminariet.

IMAGE_2

 

Helena Kvarnsell jobbar som matte och NO/teknik-lärare på Björknässkolan 7-9 i Nacka. Hon har sedan läsåret 09/10 haft klasser där alla elever haft en egen dator och har hela tiden försökt hitta de bästa sätten att använda datorer som pedagogisk hjälpmedel i undervisningen. Helena har också skrivit en bok tillsammans med Håkan Fleischer, Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik, som nyligen har kommit ut.

Helena föreläser båda dagarna under Dialog 2016

Helena

Om du vill veta mer om Helena och hennes arbete kan du besöka hennes blogg matteochno.

Tony Jansson arbetar som klasslärare i åk 2 i Rangsby skola på Åland. Tony har under en längre period på olika sätt fört in IT i undervisningen med sina unga elever. Bland annat har han utvecklat Fronter till ett användbart verktyg i klassrummet och i undervisningen men använder också andra digitala verktyg. Dessutom jobbar han med att flippa undervisningen där det är möjligt och där det ger ett mervärde. Tony kommer att föreläsa båda dagarna under Dialog.

Tony

Janne Cederberg studerade matematik, IT och pedagogik på Jyväskylä universitet och arbetade sedan 3 år som lärare i matematik och IT och som IT-”boss” på ett gymnasium i Kuopio.  Efter det har han nu som egen företagare i 4 år arbetat med digitalisering av undervisning och skolvardag. Han grundade Opetus.tv och gör också själv undervisningsvideon för företaget. Opetus.fi är en portal med ca 1800 undervisningsvideon på finska för högstadier och gymnasier. Janne är också webmaster för maot.fi, Pekka Peuras blogg om utveckling av matematikundervisning, som aktualiserats i pressen nyligen, ”Modell för individbaserat lärande”. Janne Cederberg har också varit med och utvecklat Abitti-systemt för elektroniska studentskrivningar och ex. utvecklat det trådlösa Nettiniilo-verktyget för Abitti prov under provveckorna.

Janne

Janne föreläser båda dagarna under Dialog.

Ulrika Jonson har haft och har fortfarande många strängar på sin lyra. Hon är grundskollärare och specialpedagog i grunden och har ett inkluderande synsätt på undervisningen. Hon har jobbat som skolutvecklare för IKT och specialpedagogik i Södertälje kommun och har också varit involverad i projekt som rör att skriva sig till läsning med iPads.

I höst har Ulrika börjat som specialpedagog på Skapaskolan i Huddinge som specialpedagog och ett av hennes uppdrag är att arbeta med assisterande teknik som stöd i lärandet.

Ulrika kommer att föreläsa kring inkludering och specialpedagogik med stöd av IT båda dagarna under Dialog.

ulrika

Här kan ni lyssna på en kort intervju med henne kring teknikstöd på ur.se