Uncategorized


Jesper Ersgård har jobbat som behörig gymnasielärare sedan 1998 och har även drivit VFU-projekt för Stockholm Stad och jobbat med lärarutbildningen. Han är sedan 2010 involverad i kompetensutveckling för lärare och har föreläst runt om i landet för ett hundratal skolor i alla skolformer, samt haft kurser för lärare om formativ bedömning, språkutveckling, feedback, mindset och synligt lärande.

Jesper har tidigare skrivit både filmmanus i Los Angeles och deckare i Sverige där han just nu är aktuell med ljudboksserien Svart stjärna med Stefan Sauk.

2016 kom hans första pedagogiska bok, De fem stora – inom skolforskning, ut på Natur och Kultur. En bok om hur skolforskningen kan hjälpa den enskilde läraren i klassrummet. Den fick ett mycket väl mottagande och är redan inne på tredje upplagan.

download

Jesper föreläser på torsdag under Dialog-seminariet! Dels håller han en Keynote-presentation om lärares mindset och hur vi skapar en stödjande och utvecklande verksamhetskultur och dels håller han ett parallellseminarium kring feedback, kamratrespons och självbedömning.

Har du funderat på hur du på ett bra sätt kan synliggöra målen i läroplanen eller hur du kan stöda eleverna att jobba innovativt och att ta initiativ och vara kreativa? Under Dialog 2017 kan du få tips om detta om du lyssnar till Kenneth Vuorinen från Fronter.

Under det första passet visar han hur man med hjälp av en mall kan förverkliga planeringen av en inlärningsprocess utgående från givna mål. Målsättningen är att synliggöra målen för de studerande och ge dem en möjlighet till självvärdering samt att ge lärarna möjlighet att grunda sin utvärdering på existerande målsättningar. Det här passet riktar sig både till grundskolan och gymnasialstadiet.

Under det andra passet visar Kenneth en modell (KYKY – Living Lab) för att skapa en länk mellan skola och företag. På ena sidan finns skolans och elevernas behov och idéer och på den andra sidan finns företag som har förutsättningar att möta dessa behov i form av produkter och tjänster. Mallen skapar en mötesplats för dessa två parter och i bästa fall uppstår nya innovationer. Målgruppen är i första hand grundskolan men är även öppen för övriga intresserade.

 fronter

Kenneth håller en föreläsning per dag under Dialog 2017

Torulf Palm är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Han leder en forskargrupp som forskar om formativ bedömning och dess effekter. Han har under flera år också arbetet med lärarfortbildning i formativ bedömning, och har lett arbetet med att utveckla kurser i formativ bedömning för lärarutbildningen vid Umeå universitet.

Torulf kommer under föreläsningen att konkretisera de egenskaper som krävs av en undervisning för att den ska innehålla sådan formativ bedömning som forskningen visat kan ge ökade elevprestationer.

Torulf föreläser under torsdagen den 9 februari. Observera att föreläsningen är ett dubbelpass!

 torulf-palm

Janne Cederberg studerade matematik, IT och pedagogik på Jyväskylä universitet och arbetade sedan 3 år som lärare i matematik och IT och som IT-”boss” på ett gymnasium i Kuopio.  Efter det har han nu som egen företagare i 4 år arbetat med digitalisering av undervisning och skolvardag. Han grundade Opetus.tv och gör också själv undervisningsvideon för företaget. Opetus.fi är en portal med ca 1800 undervisningsvideon på finska för högstadier och gymnasier. Janne är också webmaster för maot.fi, Pekka Peuras blogg om utveckling av matematikundervisning, som aktualiserats i pressen nyligen, ”Modell för individbaserat lärande”. Janne Cederberg har också varit med och utvecklat Abitti-systemt för elektroniska studentskrivningar och ex. utvecklat det trådlösa Nettiniilo-verktyget för Abitti prov under provveckorna.

Janne

Janne föreläser båda dagarna under Dialog.

Har du gjort något felval när det gäller Dialog 2015? Du kan ännu försöka göra ändringar i ditt program. Vill du t.ex. gå på Daniel Gomejzons föreläsning Appar och spel i idrott och hälsa istället så går det bra. Kolla upp dina val och meddela mig snarast på carola.eklund@regeringen.ax.

Det uppdaterade programmet!

//Carola

Anmälningarna ramlar in varje dag till Dialog 2015. Har du anmält dig? Om inte, anmäl er så ni garanterat får plats på de föreläsningar ni vill gå på!

Med sorg måste jag nu erkänna både för mig själv och er att projektet nu är avslutat. Det återstår ännu lite arbete (eller mycket) med uppföljning och slutrapport men aktiviteterna är definitivt avslutade. För mig innebär det att jag får fortsätta inom Utbildnings- och kulturavdelningen ett år framöver med lite liknande uppgifter som inom projektet, speciellt ansvaret för MIP. Men jag återkommer till detta i början av nästa år.

Nu vill jag önska alla läsare en riktig

God Jul och Gott Nytt År!

 

 

Bilden ovan är CC-licensierad

 

Carola Eklund

Nästa sida »