Sociala medier


Johnny Lindqvist har tidigare arbetat på bl.a Friends och med kampanjen No Hate Speech movement på Statens medieråd. Han har skrivit böcker om unga och internet (bl.a. Ungas integritet på nätet) och även metodmaterialet Ses Offline som ska hjälpa skolan att arbeta förebyggande på sexuella trakasserier online. Johnny är en flitigt anlitad föreläsare och workshop-ledare och kommer att föreläsa kring den uppkopplade värld ungdomar lever i.

Johnny inleder seminariet på torsdag morgon under Dialog 2018 och föreläser endast ena dagen.

 

Annonser

Det finlandssvenska specialpedagogiska resurscentret koordinerar, planerar, tar initiativ till och organiserar stödtjänster för barn och unga i behov av stöd i Svenskfinland. Målgruppen är barn i förskoleåldern, elever i grundläggande utbildning och i andra stadiets utbildning. Under Dialog 2015 kommer ni att kunna ta del av två olika föreläsningar från Speres. Båda föreläsningarna hålls både torsdag och fredag.

speres

Att Ritprata med sina elever
Sofia Kullberg arbetar vid Speres som handledande lärare med inriktning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sofia har i sitt arbete med elever med ADHD och Asperger använt sig av sociala berättelser (Ritprata). Att förbereda, reda ut och klargöra sociala situationer underlättas om man som lärare Ritpratar med eleverna. I Sofias föreläsning är fokus på sociala berättelser/Ritprata och hur du med hjälp av iPad kan arbeta med det tillsammans med eleverna. Du kan läsa mer om Ritprata på www.ritprata.se.

Sofia

Google för att underlätta interaktion
Daniel Enbacka arbetar också som handledande lärare på Speres. Han har jobbat som speciallärare i högstadiet och gymnasiet och använt Googles digitala verktyg i undervisningen för att t.ex. underlätta interaktionen med eleverna. Han visar hur man konkret kan använda sig av Googles digitala verktyg i skolans vardag: allt från att lämna in uppgifter och ge feedback på arbeten till att samarbeta kring och dela material med varandra.

Carola Eklund

Idag är sista anmälningsdagen för Dialog 2014 och vi är nästa uppe i samma antal som i fjol.

Under mässan kan ni få ta del av följande:

  • IT-Perspective – interaktiva projektorer och ITP Whiteboard
  • Learnify – verktyg för digitala lärobjekt och kurser
  • Fronter – plattform för lärande
  • Creaza – verktyg för digitalt skapande
  • Schildts & Söderströms – digitala läromedel
  • Arnonet – digitala presentationssystem och utbildningsteknik
  • Rädda barnen – Barnens Internet på Åland
  • Godby högstadieskola – profilen Språk och media visar hur de arbetar
  • eTwinning och Nordplus – möjligheter till samarbete och finansiering för skolorna

Som ni märker finns det lite för alla att spana in. Mässan är öppen hela dagen!

 

Simon Hansell arbetar som religions- och psykologilärare vid Gymnasiet i Petalax. Han har flera års erfarenhet av digitala arbetssätt i skolan och fungerar numera också som IKT-pedagog i kommunerna Malax och Korsnäs. Läs gärna mer om Simon Hansell och hans arbete med IKT i skolan på hans webbplats www.simonhansell.com.

Simon kommer att hålla två föreläsningar under Dialog 2014:

Digitala verktyg i undervisningen – Under föreläsningen får du ta del av ett urval digitala verktyg som Simon som lärare i religion och psykologi har använt sig av regelbundet under en längre tid, och som han ser ett pedagogiskt mervärde i. Han presenterar kort dessa verktyg som fungerar direkt i webbläsaren och som finns gratis tillgängliga på webben.

Digitala kurser i gymnasiet – Under denna föreläsningen presenterar Simon kort hur han arbetar med mina digitala kurser i religion och psykologi vid Gymnasiet i Petalax. Fokus kommer att ligga på hur lärplattformen Fronter kan användas för att bygga upp digitala kurser. Han ger också några praktiska exempel på hur digitala prov kan se ut med anledning av den kommande digitala studentexamen.

Hansell

 

Tressigt, stressigt men roligt värre. Seminariet närmar sig och än finns en massa att göra. Det är redan närmare 60 anmälda och det är en hel vecka kvar på anmälningstiden

Det här gången vill jag presentera Andreas Wiklund, rektor vid Lemlands grundskola. På deras skola har lärarna systematiskt tagit sig an anvädning av digitala verktyg i undervisningen. Sociala medier är något som används ett tag på skolan och Andreas kommer att berätta hur lärarna på skolan har kommit fram till att t.ex. bloggar stöder i undervisningen. Vägen har inte varit självklar eller rak och mycket arbete har det inneburit. Skolans IT-plan har varit ett stöd bra stöd i processen.

Vill ni veta hur man har resonerat i Lemlands skola? Kom då och lyssna på Andreas den 24 januari. Hans föreläsning går både 10.40 och 12.30.

Lemlandsskola

Bilden är hämtad från Lemlands skolas hemsida

Nästa presentation av föredragshållare på Dialog 2013 är Mia Vanhatalo. Mia har varit med och starta upp Facebook-sidan Senja opettaa ruotsia och bidrar också med statusuppdateringar där. Sidan är ursprungligen uppstartad av vänner till Senja för att lära henne svenska. Idag har Facebook-sidan fått en stor spridning med över 17.000 följare och flera skolor använder den i språkundervisningen.

FB Senja- 11.12

Ett inlägg på FB kan se ut så här  

Upplägget med Senja opettaa ruotsia är att samma text delvis återkommer både på finska och svenska. Teamet kring Fröken Senja FB-sidan har också gett ut en bok med samma namn och den finns att köpa ute i bokhandlarna.

Mia själv arbetar med kunskapsbyrån Plåtburk, en kunskaps- och marknadsföringsbyrå som marknadsför sig både på Facebook och Twitter. Hon kommer att berätta om hur skolorna använder sig av Facebook och Internet som inspirationskälla i språkundervisningen.

 

Jag har via min medarbetare Bo Nygård fått länken till ett intressant dokument som på ett, i mitt tycke, bra sätt belyser varför och hur man jobbar med digitala kompetens i grundskolan. Dokumentet är utgivet av Undervisnings- och kulturministeriet i Finland 2011 och heter Inlärningsstig till mediekunskaper inom den grundläggande utbildningen.

Som jag nämnt tycker jag materialet är bra och tar upp olika aspekter på varför vi behöver ha en digital kompetens. Det enda jag har lite problem med och som förvirrade mig lite i början var några benämningar. Orden mediekunskaper och medieundervisning fick mej först att tänka på sökstrategier, källkritik, etik och moral på nätet. Men ganska snabbt insåg jag att det handlade om digital kompetens och att använda sig av digitala verktyg i undervisningen.

Dokumentet belyser inte endast varför elever ska ha en digital kompetens utan visar också på hur man kan jobba med detta inom olika områden och inom olika årskurser. Detta belyses bla. i förhållande till barnens utvecklingsnivåer och vad som är rimligt att förstå i olika åldrar. Förutom detta ser man också på digital kompetens ur skolgemenskapens perspektiv (bl.a. skolledningens och lärarnas ansvar, resurser, bedömning och lärmiljöer) och hur man ska få in verksamheten i läroplanerna för att nå uppsatta mål. Dokumentet belyser också det faktum att barnen lär sig utanför skolan och hur skolan ska förhålla sig till det.

Som en sista liten kuriositet finns ett litet självtest för lärare så de får en uppfattning om hur de är som lärare när det gäller att arbeta med digitala kompetens och digitala verktyg.

Jag uppmanar verkligen alla lärare – även ni som inte ser nyttan i att använda digitala verktyg i undervisningen – att läsa igenom materialet. Där finns nog tankeställare eller aha-upplevelser för var och en hoppas jag.

Nästa sida »