Källkritik


Fredrik Holmberg är till sin utbildning grundskole- och gymnasielärare men är sedan 24 år tillbaka film- och mediepedagog hos Filmpedagogerna Folkets Bio där han undervisar och föreläser om Medie- och InformationsKunnighet (MIK) samt driver MIK-projekt. Fredrik har också varit med och skapat läromedel om berättande i film och media för skolan. Det var Filmpedagogerna som i år och i samarbetet med UNESCO och UNAOC lanserade en läromedelsplattform för MIK

fredrik

Fredrik föreläser båda dagarna under Dialog 2017 med en föreläsning som vänder sig till skolledare och en som vänder sig till lärare.

Annonser

Fick idag ett tips av en arbetskompis på en webbplats som kunde fungera bra i skolorna, www.levandehistoria.se. Jag funderade lite hur jag skulle föra informationen vidare medan jag åkte hem. Väl hemma kom jag på varför webbplatsen verkade så bekant. Och då kom jag ihåg min egen utbildning IKT och pedagogiskt arbete. I en av våra kurser jobbade vi rätt mycket med källkritik på nätet och gick igenom checklistor som man kunde använda sig av tillsammans med de studerande.

I den här kursen jämförde vi flera sidor och två av dem hade samma namn, nämligen levandehistoria. Skillnaden var bara toppnivådomänen. Den ena slutade på .se och den andra på .com. När man tittar på dessa tillsynes samma sidor märker man rätt snabbt att innehållet i dem är helt olika. Båda sidorna handlar om vår historia men de har definitivt olika vinklingar och där den senare är skriven ur en nazistisk synvinkel. När elever själva går in på den senare sidan är risken stor att de tar detta som en sanning. Och visst, för någon är detta kanske en sanning men för en stor del av oss visar den en förvrängd eller onyanserad bild av andra världskriget och dess händelser.

För att studerande och elever ska kunna göra en egen bedömning av innehållet måste de veta hur de ska göra. Och till detta kan en checklista för läraren vara ett stöd. Det finns olika men om ni vill ta del av min mall så kan ni höra av er.

Men vad är det jag vill säga egentligen? Jo gå in på levandehistoria.se och ta del av materialet där. Det finns bl.a. filmer för både högstadiet och gymnasiet och därtill finns en del lärarhandledningar.

Då har projektet fått lite mer synlighet i och med att projektets planerade seminarium har fått plats i Alandicas kalender. Även om projektet i första hand vänder sig till skolfolk så kan det alltid vara bra att visa den närmaste omgivningen vilken typ av frågor man som lärare idag måste brottas med.

Frågeställningarna som finns som grund för seminarieplaneringen är inte nya på något sätt. Men i och med att verktygen är nya för många, måste man som lärare förhålla sig till frågorna på ett nytt sätt.

Studerande har alltid skrivit texten inom ramen för sin utbildning men nu när dessa kan offentliggöras får de plötsligt en annan publik än ”bara” sin lärare eller sina studiekompisar. Vad är det som händer med texterna då? Vad tillförs för lärande?

I och med att vi publicerar och delar material i skolan har också frågan kring upphovsrätt och källkritik återigen blivit ett aktuellt ämne. Nu går det inte att gömma sig i sin klass och kopiera några sidor för mycket eller lägga ut bilder från Internet hur som helst. Nya frågor uppstår. Vems är materialet? Får jag använda det här? Hur gör jag för att skydda mitt eget material?

Dessutom kommer frågor kring bedömning in. Hur bedömer jag ex. den sociala kompetensen när digitala verktyg används? Och påverkar verktygen bedömningen över huvudtaget?

Jag hoppas seminariet kan ge svar på den här typen av frågor och framför allt hoppas jag att seminariet visar att digitala verktyg inte är något konstigt utan något helt normalt. Det är inget som kommer att försvinna!

Anmälningen till seminariet har öppnat och efter en uppdatering i tjänsten där webbanmälningen ligger, är det senast på måndag morgon fritt fram att anmäla sig igen. Påverka också era beslutsfattare i kommunerna. De utgör en viktig kugge i det maskineri som krävs för att upprätthålla digital kompetens ute i skolorna. Något som krävs för att Åland ska fortsätta erbjuda en hög nivå på sina utbildningar på alla stadier.

I skrivande stund drar en höststorm över Åland och jag minns en av Kristina Alexanderson bilder i projektet CClone 365-2011 ”Out walking in the rain”. Den får avsluta det här inlägget. Flera av Kristinas härliga bilder hittar du på här.

 

Bild av Kistina Alexanderson

 

 

 

Inläggen har verkligen lyst med sin frånvaro här i bloggen denna höst. Nu blir det nya tag och under de närmsta månaderna kommer inläggen mycket att handla om ett seminarium som projektet planerar hålla i vinter.

Seminariet kommer att innehålla tre huvudspår. Ett spår som riktar sig till skolledning och -politiker med föreläsare från kommuner med erfarenhet av att lyckosamt stöda skolorna i sina IT-satsningar. Det andra och tredje spåret riktar sig i första hand till lärare och handlar dels om bloggar och publicistiska arbetssätt i skolan och dels om källkritik och Creativ Commons.

Seminariet kommer att hållas den 19 januari på Alandica och för att så många lärare som möjligt skall kunna delta kommer vissa föreläsnngar att hållas två gånger, både på för- och eftermiddagen.

Så gott folk, se till att hålla datumet ledigt och försök planera er verksamhet så att ni har möjlighet att komma med på någon av föreläsningarna under dagen. Framöver återkommer jag med namn på föreläsare och innehåll.