Föreläsning


iTronic med Johanna Björkell håller två utställarföreläsningar under Dialog 2017. Under den första föreläsningen tar hon upp hur man tar kontrollen över iPaden i sin undervisning och hur den kan stöda elevernas motivering och att ta större ansvar över sitt lärande.

Under den andra föreläsningen visar hon på vilka olika utvärderingsunderlag och program det finns och vad de kan ge för mervärde i din undervisning. Hur kan du som lärare bli rättvis som bedömare hur kan du som lärare känna att examinationen är både rolig och givande så att eleverna inte känner att det är jobbigt.

itroniclogoapr-2x

Annonser

Har du funderat på hur du på ett bra sätt kan synliggöra målen i läroplanen eller hur du kan stöda eleverna att jobba innovativt och att ta initiativ och vara kreativa? Under Dialog 2017 kan du få tips om detta om du lyssnar till Kenneth Vuorinen från Fronter.

Under det första passet visar han hur man med hjälp av en mall kan förverkliga planeringen av en inlärningsprocess utgående från givna mål. Målsättningen är att synliggöra målen för de studerande och ge dem en möjlighet till självvärdering samt att ge lärarna möjlighet att grunda sin utvärdering på existerande målsättningar. Det här passet riktar sig både till grundskolan och gymnasialstadiet.

Under det andra passet visar Kenneth en modell (KYKY – Living Lab) för att skapa en länk mellan skola och företag. På ena sidan finns skolans och elevernas behov och idéer och på den andra sidan finns företag som har förutsättningar att möta dessa behov i form av produkter och tjänster. Mallen skapar en mötesplats för dessa två parter och i bästa fall uppstår nya innovationer. Målgruppen är i första hand grundskolan men är även öppen för övriga intresserade.

 fronter

Kenneth håller en föreläsning per dag under Dialog 2017

Fredrik Holmberg är till sin utbildning grundskole- och gymnasielärare men är sedan 24 år tillbaka film- och mediepedagog hos Filmpedagogerna Folkets Bio där han undervisar och föreläser om Medie- och InformationsKunnighet (MIK) samt driver MIK-projekt. Fredrik har också varit med och skapat läromedel om berättande i film och media för skolan. Det var Filmpedagogerna som i år och i samarbetet med UNESCO och UNAOC lanserade en läromedelsplattform för MIK

fredrik

Fredrik föreläser båda dagarna under Dialog 2017 med en föreläsning som vänder sig till skolledare och en som vänder sig till lärare.

Hannu Ollikainen har jobbat med IT i skolsammanhang i snart 20 år i olika roller: som lärare, som  IT-ansvarig, som rektor och nu som undervisningschef i Sibbo. Han har under dessa år kört igång många projekt som lyckats i varierande grad och en del har också väckt lite nationellt intresse. Under de senaste åren har han jobbat med den nya finländska läroplanen men också med pedagogisk planering kring nya skolor och öppna lärmiljöer.

Hannu föreläser båda dagarna under Dialog 2017 kring digitalisering av skolan och under torsdagen vänder han sig speciellt till skolledare.

bild

 

 

 

 

 

Hülya Basaran fick utmärkelsen Guläpplets särskilda pris 2016 för sitt nydanade sätt att arbeta språkutvecklande och inkluderande med nyanlända elever. Hennes undervisning präglas av att hon använder sig av elevernas alla språk, och mutlimodala uttryckssätt som ingång till elevernas språk- och kunskapsutveckling i det nya språket, svenska. Det innebär inkluderande undervisning som bejakar elevernas flerspråkiga kompetens där digitala resurser användas som resurs för lärande.

Hülya har arbetat med nyanlända elever på SFI (Svenska för invandrare, Vuxenutbildningen) och grundskolan i Trollhättan. Genom åren har hon delat med sig av sina erfarenheter på sin blogg, i boken Nyanlända elever i mitt klassrum – språkutveckling med digitala resurser, i antologier, artiklar och föreläsningar runtom i Sverige. Hon har medverkat i olika nationella projekt, bland annat för Skolverket, UR, SPSM rörande nyanlända elevers lärande. Idag jobbar Hülya som universitetsadjunkt i svenska som andraspråk på Högskolan Väst.

hulbas

Hülya Basaran föreläser båda dagarna under Dialog 2017

Linn arbetar som klasslärare på S:t Karins svenska skola i Finland. Där använder hon iPads i undervisningen, då alla hennes elever har tillgång till egna pekplattor. Hon är även IT-pedagog och utbildar andra lärare, över hela Finland, i att använda iPads på ett pedagogiskt sätt i undervisningen.

Linn är ”Education Coach and Mentor, ” och har skrivit boken ”Koululaisen iPad”, som går att ladda ned som  iBook på Apple Store. Under Dialog 2017 kommer Linn att prata kring förändrade arbetssätt i en skola med lärplattor.

linn2

Linn föreläser båda dagarna under seminariet

Therese Sjöblom arbetar som lärare och studiehandledare på Hospitality Mangagement-programmet på Högskolan på Åland. Hon är och har alltid varit intresserad av olika sätt att undervisa och använda ny teknik och ser teknik som ännu ett sätt att kunna förmedla kunskap tillsammans med andra undervisningsformer. Bl.a. arbetar hon en hel del med delade dokument och kollaborativt skrivande.

På Högskolan på Åland används G-Suite för Education miljön (före detta Google Apps for Education) och Therese kommer att visa exempel på och berätta om kollaborativt skrivande och lärande i en sådan miljö. Hon visar både lärarvy/föreläsarvy och studerandevy i olika typer av dokument och visar även hur arbetet kan se ut i realtid.

therese

Therese föreläser båda dagarna under Dialog 2017.

Nästa sida »