Föreläsning


Kennet Vuorinen är Managing Director på företaget Itslearning och Ålands ”Fronter-man” här på Åland. Han har sedan plattformen började användas i skolorna hållit i lärar- och adminutbildningarna. Efter att plattformarna Fronter och Itslearning gick samman har han nu full koll på hur båda plattformarna fungerar. Under Dialog 2018 kommer Kenneth dels att föreläsa kring Blended Learning och dels berätta hur plattformen Itslearning fungerar. Han finns på plats båda dagarna.

Annonser

Bosse Larsson har arbetat som lärare sedan 1985 samt de senaste åren även som föreläsare/workshopledare från förskola upp till gymnasiet. Det har inneburit allt från studiedagar till långsiktig fortbildning i form av skolutvecklingsprojekt kring Synligt lärande. Han har nyligen gått en forskarutbildning vid Linköpings universitet, gästföreläser på lärarutbildningen och har för närvarande en skolutvecklingstjänst med riktade uppdrag mot olika grundskolor och på gymnasiet. Det innebär samarbete/lektionsplanering med lärare/ämneslag/arbetslag, att leda kollegialt lärande-grupper samt lektionsbesök med återkoppling.

Bosse föreläser och leder workshops i skolor både i våra nordiska länder och internationellt, bland annat tillsammans med Carol Dweck (professor vid Stanford University) och James Nottingham (föreläsare, pedagog, författare). Han har dessutom föreläst och haft workshops i så skilda sammanhang som keynote om Mindset för American Express (AMEX) i Kanada, Internationella konferenser i Malaysia, Nya Zeeland och Spanien till föräldrakvällar om beröm på förskolor. Han skriver för tillfället en bok om Mindset, ”Utmanande tankesätt”, tillsammans med James Nottingham och som kommer på NoK 2018. Huvudteman är ”Motivation och lärande”, ”Lära sig att lära” och ”Tänka på att tänka” och nyckelorden är kreativitet, thinking skills, feedback, och Mindset.

Bosse medverkar både på torsdag och fredag på Dialog 2018, dels med en keynote om Motivation och Lärande utifrån att världen förändras – både analogt och digitalt (vad sker med kreativitet, skola och lärarroll och hur påverkar det synen på eleverna…? Var står motivationsforskningen 2018?) och dels med en workshop om hur du med effektiva, praktiska tankeverktyg och strategier kan skapa ett motiverande klassrumsklimat som utmanar tänkandet, synliggör lärandet och stimulerar kreativiteten

Johnny Lindqvist har tidigare arbetat på bl.a Friends och med kampanjen No Hate Speech movement på Statens medieråd. Han har skrivit böcker om unga och internet (bl.a. Ungas integritet på nätet) och även metodmaterialet Ses Offline som ska hjälpa skolan att arbeta förebyggande på sexuella trakasserier online. Johnny är en flitigt anlitad föreläsare och workshop-ledare och kommer att föreläsa kring den uppkopplade värld ungdomar lever i.

Johnny inleder seminariet på torsdag morgon under Dialog 2018 och föreläser endast ena dagen.

 

Välkommen att undersöka världen och utbildningskultur tillsammans med mig under Dialog 2018. Jag är kanske inte som alla andra och mitt magiska verktyg i undervisningsvärlden är att jag ser helheter och samband och gillar att dela med mig av dem. Det är alltid tanke- och känslomässigt uppiggande att komma på en workshop eller föreläsning med mig. Om det inte är intressant och tankeväckande så är det inte värt det – är min devis.

Min bakgrund är mångfacetterad och jag är språk-, filosofi-, och pedagogiklärare men har sammanlagt 8 olika högskoleämnen i min bakficka, är naturvetare och humanist och forskar och arbetar numera med lärarfortbildning på fältet via iTronic och vid olika högskolor. Som 5-åring lärde jag grannflickan att läsa och skriva och vid svaret på frågan om vad jag skulle bli när jag blir stor så var svaret lärare. Jag brinner för vad som händer i andras huvud och speciellt med teknik – vad händer när du får det i händerna? Mina övriga hjärteområden är specialpedagogik, utvärdering och lärandemål/LP, motiverande inlärningsmiljöer online och IRL och pedagogisk design.

Tillsammans med mig får du under Dialog 2018 uppleva Rymdresan – Dialogs kick-off workshop kvällen innan det stora taberaset börjar, onsdag 7.2.2018, kl 18:00-21:00. Här tas ni med ut i rymden och får se hur man helhetsmässigt lär andra med mobila enheter i undervisningen. Workshopen är uppbyggd kring maker-kultur, learning by doing, STEAM och allt möjligt annat gott. Det som du som lärare eller administratör behöver veta är att det här är workshopen för dig att se att man inte behöver tusen appar, utan endast ett grundpaket med appar, oavsett plattform, det att det inte handlar om VAD specifikt du lär dig, utan snarare mer hur du som lärare eller administratör designar för lärande pedagogiskt – och roligt – och motiverande!

Under torsdagen och fredagen, 8-9.2.2018 håller jag två kortare workshopar, den ena om lärandemålskultur och den andra kring inkluderande miljöer. Låter säkert tråkigt, men ack så är det inte. Här får ni en fartfylld och tankeväckande insyn i vad som gör vitsordsgivning och utvärdering så hemskt att du ibland hellre skulle dra ut tånaglarna med hovtång och hur man tillsammans med sina kollegor kommer vidare från alla tabun som utvärdering omges av, samt en snabbguidning i hur man som helt ”vanlig” lärare tar i beaktande elever/studenter och studerande med inlärningssvårigheter på ett sådant sätt att det när du undervisar inte föranleder mera arbete. Här får ni skratta och dra efter andan samtidigt.

Tråkigt har vi sällan på mina workshops. Välkommen med! Det är enkelt, men inte lätt.

Johanna

 

iTronic med Johanna Björkell håller två utställarföreläsningar under Dialog 2017. Under den första föreläsningen tar hon upp hur man tar kontrollen över iPaden i sin undervisning och hur den kan stöda elevernas motivering och att ta större ansvar över sitt lärande.

Under den andra föreläsningen visar hon på vilka olika utvärderingsunderlag och program det finns och vad de kan ge för mervärde i din undervisning. Hur kan du som lärare bli rättvis som bedömare hur kan du som lärare känna att examinationen är både rolig och givande så att eleverna inte känner att det är jobbigt.

itroniclogoapr-2x

Har du funderat på hur du på ett bra sätt kan synliggöra målen i läroplanen eller hur du kan stöda eleverna att jobba innovativt och att ta initiativ och vara kreativa? Under Dialog 2017 kan du få tips om detta om du lyssnar till Kenneth Vuorinen från Fronter.

Under det första passet visar han hur man med hjälp av en mall kan förverkliga planeringen av en inlärningsprocess utgående från givna mål. Målsättningen är att synliggöra målen för de studerande och ge dem en möjlighet till självvärdering samt att ge lärarna möjlighet att grunda sin utvärdering på existerande målsättningar. Det här passet riktar sig både till grundskolan och gymnasialstadiet.

Under det andra passet visar Kenneth en modell (KYKY – Living Lab) för att skapa en länk mellan skola och företag. På ena sidan finns skolans och elevernas behov och idéer och på den andra sidan finns företag som har förutsättningar att möta dessa behov i form av produkter och tjänster. Mallen skapar en mötesplats för dessa två parter och i bästa fall uppstår nya innovationer. Målgruppen är i första hand grundskolan men är även öppen för övriga intresserade.

 fronter

Kenneth håller en föreläsning per dag under Dialog 2017

Fredrik Holmberg är till sin utbildning grundskole- och gymnasielärare men är sedan 24 år tillbaka film- och mediepedagog hos Filmpedagogerna Folkets Bio där han undervisar och föreläser om Medie- och InformationsKunnighet (MIK) samt driver MIK-projekt. Fredrik har också varit med och skapat läromedel om berättande i film och media för skolan. Det var Filmpedagogerna som i år och i samarbetet med UNESCO och UNAOC lanserade en läromedelsplattform för MIK

fredrik

Fredrik föreläser båda dagarna under Dialog 2017 med en föreläsning som vänder sig till skolledare och en som vänder sig till lärare.

Nästa sida »