Digitala verktyg


Linn arbetar som klasslärare på S:t Karins svenska skola i Finland. Där använder hon iPads i undervisningen, då alla hennes elever har tillgång till egna pekplattor. Hon är även IT-pedagog och utbildar andra lärare, över hela Finland, i att använda iPads på ett pedagogiskt sätt i undervisningen.

Linn är ”Education Coach and Mentor, ” och har skrivit boken ”Koululaisen iPad”, som går att ladda ned som  iBook på Apple Store. Under Dialog 2017 kommer Linn att prata kring förändrade arbetssätt i en skola med lärplattor.

linn2

Linn föreläser båda dagarna under seminariet

Annonser

Therese Sjöblom arbetar som lärare och studiehandledare på Hospitality Mangagement-programmet på Högskolan på Åland. Hon är och har alltid varit intresserad av olika sätt att undervisa och använda ny teknik och ser teknik som ännu ett sätt att kunna förmedla kunskap tillsammans med andra undervisningsformer. Bl.a. arbetar hon en hel del med delade dokument och kollaborativt skrivande.

På Högskolan på Åland används G-Suite för Education miljön (före detta Google Apps for Education) och Therese kommer att visa exempel på och berätta om kollaborativt skrivande och lärande i en sådan miljö. Hon visar både lärarvy/föreläsarvy och studerandevy i olika typer av dokument och visar även hur arbetet kan se ut i realtid.

therese

Therese föreläser båda dagarna under Dialog 2017.

Johanna Kristensson är leg. logoped och arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun. Hon arbetar främst med att stödja skolor och förskolor i det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna samt med alternativa lärverktyg i ett språk-, läs- och skrivutvecklande perspektiv. Johanna arbetar även i Lund på Oribi med utveckling av språk- och rättstavningsstöd för datorer, webb och mobila enheter.

Hennes första bok ”Språk och digitala verktyg i förskolan” släpptes 2014 av Nypon förlag. Natur & kultur släpper i mars 2017 hennes andra bok ”Alternativa lärverktyg för elevens språk-, läs- och skrivutveckling” som hon skrivit tillsammans med sin kollega Erica Eklöf. Johanna erhöll Tal & Språkpriset 2013 för sitt arbete med att sprida kunskap genom bloggen logopedeniskolan.se

johanna-k

Johanna föreläser båda dagarna under Dialog 2017 och vänder sig även till dem som jobbar inom förskolan.

 

Christian Hindersson är klasslärare och ämneslärare i modersmål och litteratur. För närvarande arbetar han i Skräbböle skola i Pargas i åk 6. Genom åren har han också fungerat bl.a. som rektor, projektkoordinator, administratör, fortbildare och konsult, närmast inom IKT. Andra specialintressen är musik, slöjd och science.

2010-2013 ansvarade han för att implementera molntjänster och utrustning i skolorna i Pargas men också i Åbo, Raseborg och Lovisa. Pargas var först i Finland med att ta in Google Apps och Chromebooks i undervisningen.

Christian är insatt i utbudet av molntjänster och följer kontinuerligt med utvecklingen på marknaden. I sitt yrkesliv är han innovativ och gillar att ta sig an saker som tidigare inte gjorts.

 

christian-hindersson

Christian föreläser kring molntjänster båda dagarna under Dialog 2017 och vänder sig både till skolledare och lärare.

Linda Mannila (FD) är forskare, utbildare och konsult inom frågor kring digital kompetens, programmering och datalogiskt tänkande i skolan. Hennes passion är att arbeta för att alla ska ha liknande möjligheter att bli aktiva deltagare i det allt mer digitaliserade samhället, oberoende av ålder, genus och etnicitet. Hon har sedan tidigt 2000-tal arbetat i nära kontakt med skolor i Finland kring frågor gällande undervisning i datavetenskap och under senare år har hon haft allt fler uppdrag i Sverige. För tillfället leder hon fyra projekt i den finländska grundskolan (PROFFS: Programmering för förskola och skola, Smart på nätet, Slöjd 2.0 och MAKE: Making som ett ämnesövergripande arbetssätt i den finländska skolan) samt organiserar kompetensutveckling för lärare med olika fokus inom områdena digital kompetens och programmering. Hon har startat den ideella föreningen “Make It Finland” inom vilken man erbjuder workshops kring t.ex. programmering, making, säkerhet och etik för barn, familjer och äldre. Hon har expertuppdrag både vid Utbildningsstyrelsen i Finland och Skolverket i Sverige, och är medlem i Stockholms stads programmeringskommission. Hennes bok om att undervisa programmering riktad till verksamma lärare, lärarstudenter och andra intresserade ges ut av Studentlitteratur år 2017.

Linda kommer att hålla workshops kring programmering (dubbla pass) båda dagarna under Dialog 2017. Dessa gör hon tillsammans med Carl Heath, seminariets inledningsföreläsare.

linda-mannila

Torulf Palm är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Han leder en forskargrupp som forskar om formativ bedömning och dess effekter. Han har under flera år också arbetet med lärarfortbildning i formativ bedömning, och har lett arbetet med att utveckla kurser i formativ bedömning för lärarutbildningen vid Umeå universitet.

Torulf kommer under föreläsningen att konkretisera de egenskaper som krävs av en undervisning för att den ska innehålla sådan formativ bedömning som forskningen visat kan ge ökade elevprestationer.

Torulf föreläser under torsdagen den 9 februari. Observera att föreläsningen är ett dubbelpass!

 torulf-palm

För Sara Bruun är litteraturen viktig och alltid en utgångspunkt när hon planerar sina teman i undervisningen. Genom att lägga till olika digitala verktyg som till exempel Skype in the classroom öppnas den digitala dörren mot världen. Eleverna kommunicerar på målspråket och de har en riktig mottagare. Det elevaktiva arbetssättet leder till ökad motivation och eleverna lägger en större vikt vid att veta hur och varför de måste lära sig språket för att kunna göra sig förstådda.

Du kommer att få lyssna till hur Sara organiserar sin undervisning där litteraturen och bloggen kombineras och utgör grunden för olika teman och ämnesövergripande arbete.

Du kommer också att få lära dig hur du kan bli mer effektiv som lärare, hur du kan rätta mindre och spara din tid genom att lära dig olika digitala verktyg.

2015 vann Sara och hennes elever Webbstjärnan.se och 2016 tilldelades Sara Kungliga Vitterhetsakademiens lärarpris för berömvärd lärargärning.

Sara har skrivit två böcker: Digitala arbetssätt i klassrummet – att våga ta språnget och Klassrummet möter världen- autentiskt, tematiskt och digitalt.

Följ hennes arbete via www.lrbloggar.se/sarabruun

sara

Bilden är hämtad från en av Saras bloggar

Sara föreläser torsdagen den 9 februari

Nästa sida »