Bedömning


Torulf Palm är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Han leder en forskargrupp som forskar om formativ bedömning och dess effekter. Han har under flera år också arbetet med lärarfortbildning i formativ bedömning, och har lett arbetet med att utveckla kurser i formativ bedömning för lärarutbildningen vid Umeå universitet.

Torulf kommer under föreläsningen att konkretisera de egenskaper som krävs av en undervisning för att den ska innehålla sådan formativ bedömning som forskningen visat kan ge ökade elevprestationer.

Torulf föreläser under torsdagen den 9 februari. Observera att föreläsningen är ett dubbelpass!

 torulf-palm

Annonser

Nästa föreläsarpresentation är Patricia Diaz, språklärare på Mikael Elisas gymnasium i Stockholm. Patricia föreläser om hur digitala verktyg och sociala medier kan användas för att förbättra det formativa arbetet och elevernas lärande. Hon är författare till boken Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande (Studentlitteratur, 2012) och har även skrivit ett kapitel i antologin Interaktiva medier och lärandemiljöer (Gleerups, 2014). I november 2014 släpps hennes andra bok Arbeta formativt med digitala verktyg (Studentlitteratur).

Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande
Med utgångspunkt ur boken med samma namn visar Patricia i sin inspirationsföreläsning upp olika digitala verktyg och sociala medier som hon med framgång använt tillsammans med sina elever. I föreläsningen tas rubriker som webbpublicering, flipped classroom och digitala kanaler för avstämning och återkoppling upp. Konkreta elevexempel varvas med tankegångar före, under och efter genomförande och kopplas även samman med skolans styrdokument.

Patricia föreläser på torsdag den 15.1.

Foto Sebastian Borg

Foto Sebastian Borg

Carola Eklund

Fronter kommer att hålla två föreläsningar under Dialog 2014. Den ena berör verktyget Creaza och den andra IUP och målmodulen.

Creaza är en webbaserad verktygslåda för att skapa digitala berättelser och består av fyra verktyg;  Cartoonist – tecknad serie, MovieEditor – videoredigering, Mindomo- tankekarta och presentation  och  AudioEditor – för ljudredigering. Verktygen har färdiga mallar och innehåll som är klara att tas i bruk. Bl.a. finns ett hundratals ljud- och filmklipp, bakgrunder, karaktärer, rekvisita, effekter och grafiska element. Användaren kan dessutom själv ladda upp egna bilder, ljudklipp och videoklipp som de kan använda var för sig eller i kombination med Creazas innehåll.

mp_logo

Verktyget individuella utvecklingsplaner IUP kan användas av lärare för att förbättra uppföljningen av studerande/elever. Det underlättar planläggning, systematisering och genomförande av samtal med den studerande. Målmodulen är ett sammansatt verktyg som möjliggör att lärarna kan lägga till olika mål i sina rum, värdera måluppfyllelsen och integrera detta i IUP-modulen.

 Fronter Y

Läste ett intressant inlägg i helgen – Lärare görs om vanligt men med ny teknik. Den som gjort inlägget är Skolvärlden.se och det är Berner Lindström, professor i pedagogik vid Göteborg som intervjuats.

Som rubriken i inlägget säger så gör många lärare på samma sätt även om ny teknik införs. Därför blir det heller inte per automatik några superresultat av t.ex. 1-1 satsningarna, tänker jag. Lindström menar att det måste ske en omdefiniering av vad det innebär att ha kunskap i det moderna samhället och pekar på bedömningen som en kritisk faktor. Bedömningssystemen måste reflektera de kompetenser som skolan ska stödja utveckling av. Detta arbetar ju ATC21S med på bred internationell front och Finland deltar i detta arbete via Arto Ahonen vid Jyväskyla universitet. Arbetet följs noga av dem som utvecklar PISA-undersökningarna.

Men för att återgå till inlägget om Lindström så säger han dessutom att studier visar att kollegialt samarbete är en nyckelfaktor för en lyckad skolutveckling (förutom stöttning från ledningen). Jag citerar:

Om man vill få med alla lärare i satsningen krävs det att man i första hand ser det hela som en verksamhetsutveckling- ”nu vill vi det här och vi gör det tillsammans”. Det är inte kompetensutveckling för den enskilda läraren.

Det här fick vi ju också bevis på när Kornhall presenterade Hatties undersökning vid grundskolornas kick-off den 16 augusti. Han visade ju på att det som verkligen gav effekt på elevers lärande var just den här typen av kompetensutveckling och verksamhetsutveckling. Denna gång nämndes Lesson study som metod och vi har ju faktiskt en skola på södra Åland som börjat jobba enligt det här sättet. Personligen tycker jag det är bra. Metoden används väldigt utbrett i österlandet ss. Japan och jag tror vi har en del vi behöver ta till oss av den metoden. Experter har vi ju dessutom på vår egen ö tack vare företaget Living.

Och som Lindström avslutar – vill vi ha en lyckad digitalisering av skolan så måste den här typen av skolbaserad fortbildning till. Jag är benägen att hålla med!

 

Under den sista arbetsdagen före nyår arbetar jag med finliret inför seminariet. Nu är det endast tre veckor kvar och det är en hel del som måste fixas. Rumsfördelning och listor på deltagare per föreläsningstillfälle är några punkter. Dessutom hyser jag en from förhoppning att vi skall kunna streama stora delar av seminariet och att detta dessutom kan ligga öppet på nätet en tid efteråt. Studerande från Ålands gymnasiums profil Media och kommunikation ställer upp som filmare bara vi hittar lösningar på lagringsplats.

Den sista av föreläsarna att presenteras är vår egen Viveca Lindberg, väl insatt i bedömningsfrågor både nationellt som internationellt. Viveca har många järn i elden och arbetar som koordinator för den nationella forskarskolan i Pedagogisk bedömning i Sverige, är kontaktperson för Åland inom det nordiska nätverket för vuxnas lärande (NVL). Sedan våren 2011 är hon också koordinator för den nationella forskarskolan för yrkesdidaktik. Därutöver arbetar hon också inom företaget Living, som hon också är delägare i. Det ska bli intressant att höra hur hon tänker i förhållande till digitala verktyg.

Gott folk, kom ihåg att anmäla er till seminariet! Det gör ni via www.mip.ax

Gott Nytt År!