Allmänt


Bosse Larsson har arbetat som lärare sedan 1985 samt de senaste åren även som föreläsare/workshopledare från förskola upp till gymnasiet. Det har inneburit allt från studiedagar till långsiktig fortbildning i form av skolutvecklingsprojekt kring Synligt lärande. Han har nyligen gått en forskarutbildning vid Linköpings universitet, gästföreläser på lärarutbildningen och har för närvarande en skolutvecklingstjänst med riktade uppdrag mot olika grundskolor och på gymnasiet. Det innebär samarbete/lektionsplanering med lärare/ämneslag/arbetslag, att leda kollegialt lärande-grupper samt lektionsbesök med återkoppling.

Bosse föreläser och leder workshops i skolor både i våra nordiska länder och internationellt, bland annat tillsammans med Carol Dweck (professor vid Stanford University) och James Nottingham (föreläsare, pedagog, författare). Han har dessutom föreläst och haft workshops i så skilda sammanhang som keynote om Mindset för American Express (AMEX) i Kanada, Internationella konferenser i Malaysia, Nya Zeeland och Spanien till föräldrakvällar om beröm på förskolor. Han skriver för tillfället en bok om Mindset, ”Utmanande tankesätt”, tillsammans med James Nottingham och som kommer på NoK 2018. Huvudteman är ”Motivation och lärande”, ”Lära sig att lära” och ”Tänka på att tänka” och nyckelorden är kreativitet, thinking skills, feedback, och Mindset.

Bosse medverkar både på torsdag och fredag på Dialog 2018, dels med en keynote om Motivation och Lärande utifrån att världen förändras – både analogt och digitalt (vad sker med kreativitet, skola och lärarroll och hur påverkar det synen på eleverna…? Var står motivationsforskningen 2018?) och dels med en workshop om hur du med effektiva, praktiska tankeverktyg och strategier kan skapa ett motiverande klassrumsklimat som utmanar tänkandet, synliggör lärandet och stimulerar kreativiteten

Johnny Lindqvist har tidigare arbetat på bl.a Friends och med kampanjen No Hate Speech movement på Statens medieråd. Han har skrivit böcker om unga och internet (bl.a. Ungas integritet på nätet) och även metodmaterialet Ses Offline som ska hjälpa skolan att arbeta förebyggande på sexuella trakasserier online. Johnny är en flitigt anlitad föreläsare och workshop-ledare och kommer att föreläsa kring den uppkopplade värld ungdomar lever i.

Johnny inleder seminariet på torsdag morgon under Dialog 2018 och föreläser endast ena dagen.

 

Planeringen av Dialog 2018 är i full gång och snart börjar planeringsgruppen informera om innehållet mer i detalj. Boka redan idag in datumen 8-9 februari 2018 i era kalendrar! Som vanligt kommer seminariet att hållas på Alandica kultur och kongress i Mariehamn.

Carola Eklund

Så är det dags igen. Att pysa ut lite info kring vad som kommer att hända. På Dialog 2017!

Den 9-10 februari är det då dags igen för den årliga konferensen på Åland. I vintras slog vi deltagarrekord och jag hoppas att vi kan stoltsera med minst samma siffror inkommande vinter. Strukturen är i stort sett den samma som tidigare år förutom att vi denna gång kommer att hålla några lite längre föreläsningar/workshops och några kommer att bygga på varandra. Troligen kommer vi också att hålla en debatt kring synen på IT och programmering i skolan. Vi återkommer till det!

Den första föreläsaren som presenteras inför Dialog 2017 är inte mindre än Carl Heath. Han är senior forskare och chef för ICT Learning inom Swedish ICT (https://www.swedishict.se/business-areas/ict-learning). Genom åren har Carl verkat i gränslandet mellan lärande, framtidsfrågor och digitalisering i många olika sammanhang. Bland annat har Carl projektlett, producerat och designat ett stort antal pedagogiska material, digitala som analoga, för en bredd av sammanhang för såväl skolan i Sverige som internationellt. Carl medverkar i ett antal utvecklingsprojekt inom svensk skola idag, bland annat i den nationella testbädden Makerskola – ett Vinnovaprojekt för att utveckla makerkultur, programmering och skapande med IT som material i den svenska skolan. Carl är också rådgivare inom frågor rörande digitalisering och lärande för företag, myndigheter och organisationer i Sverige som utomlands. Carl är initiativtagare till Facebookgruppen Digital Samhällskunskap, och gör också poddradio på temat samhällets digitalisering ihop med journalisten Anders Thoresson – www.digitalsamtal.se.

Carl inleder seminariet på torsdag 9.2.

Bilden är tagen av Kristina Alexandersson

 

Kaj Törnroos är bildningschef och skolföreståndare i Kumlinge skola i den åländska skärgården. Han är väldigt intresserad av skolutveckling och då speciellt hur digitala verktyg förändrar skolans verksamhet och arbetssätt. De flesta skärgårdsskolorna kämpar med minskande elevunderlag och Kaj har funderat mycket kring hur undervisningen kunde utvecklas för att skapa en likvärdig skola för alla barn i små skolor.

Sedan 2014 har ett utvecklingsprojekt pågått ute i skolorna i skärgården för att öka den digitala kompetensen och för att hitta metoder för att kunna erbjuda en likvärdig undervisning för de barn som bor där. Kaj har varit engagerad i det arbetet och kommer under Dialog att ge en bild av vilka arbetssätt som kan bli möjliga och vilka hinder som måste tacklas för att grundskolan ska bli mer flexibel.

Kaj föreläser under torsdagen på Dialog-seminariet.

IMAGE_2

 

Helena Enroos, som var Årets pedagog 2014, menar att språkundervisningen bygger på fyra lika viktiga kompetenser: läsa, tala, skriva och lyssna. Genom att använda digitala verktyg kan dessa kompetenser utvecklas enligt elevernas olika förkunskaper och inlärningsstilar. Helena kommer att ge praktiska exempel hur hon jobbar som lärare vid Ålands lyceum.

Helena föreläser båda dagarna under Dialog.helenaenroos2

 

Kicki Häggblom är utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande, Pedagogik och lärarfortbildning i Vasa. Hennes kompetensområden är speciellt gymnasiet, studiehandledning och vägledning. Därutöver koordinerar hon projektet Didaktiska dimensioner i digitalt lärande (DiDiDi) och är Digabi-utbildare. Hon skräddarsyr också IKT kurser vilket vi har goda erfarenheter av i skärgårdskolorna på Åland.

Då Kicki både planerar och håller kurser har hon också god erfarenhet av användning av digitala lärobjekt, upphovsrätt och kollegialt lärande inom utbildningen. Det är speciellt kring detta som Kicki kommer att föreläsa. Hon föreläser båda dagarna under Dialog-seminariet.

Kicki-webb-2015-201x300

 

Nästa sida »