Jan Alin är lektor vid Vasa övningsskola, där han undervisar i matematik och datateknik, men i grunden är han klasslärare. Vettig användning av teknik i undervisningen är något som ligger Jan varmt om hjärtat, och det kommer till nytta i hans flippade matematikundervisning. Jan fungerar som skolans tutorlärare och i den rollen hjälper han kolleger att implementera den nya läroplanen.

Jan kommer att föreläsa under torsdagen på Dialog 2018 kring hur tutorlärarns uppdrag kan se ut. Målgruppen är skolledare och lärare på alla stadier.

Annonser