Markus Bergenord är digitalista, föreläsare, författare och arbetar på Reggio Emilia Institutet. Han har under lång tid försökt problematisera relationen mellan miljön och människan, kopplat till teknik i förskolan. En relation som inte står i motsättning till varandra. Markus har föreläst och hållit workshops för en mängd olika förskolor i Sverige. Under Dialog 2018 håller han dels en föreläsning kring Digitalisering och en föränderlig värld och dels en workshop kring Barns berättande. Markus föreläser under fredagen. I intervjun här kan du läsa lite kring Markus tankar kring förskolan.

Markus

Annonser