Sebastian Sandvik är utbildad Juris Magister från Helsingfors universitet, och jobbar till vardags som bolagsjurist för DL Software Group – en finländsk företagsgrupp inom mjukvarubranschen. Till Sebastians specialkunnande hör företagsjuridik, avtals- och arbetsrätt samt specifikt användningen av personuppgifter. Sebastian har föreläst runtom i Finland om hur den nya europeiska dataskyddsförordningen kommer att påverka organisationer och företag. Skolvärlden och pedagogik har även en stor plats i Sebastians liv, eftersom flera i hans familj jobbar inom utbildningssektorn.Sebastian.Sandvik

Sebastian föreläser två gånger per dag, både torsdag och fredag under Dialog 2018 på temat hur Dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar skolans och lärarnas arbete.

Annonser