Per Kornhall är utbildad lärare och filosofie doktor och bor i Uppsala i Sverige. Han arbetar som föreläsare, författare, konsult och oberoende expert i utbildningsfrågor. Har skrivit bland annat böckerna ”Barnexperimentet”, ”Alla i mål”, Förstelärare – En handbok” och ”Rektor – En handbok”. Under Dialog 2018 kommer han att föreläsa kring två teman, dels kring varför det är viktigt att alla lyckas i skolan men också man kan utveckla den komplexa verksamhet skolan idag är. Per har tidigare föreläst på Åland men då kring ett annat tema.

Per föreläser både torsdag och fredag under Dialog 2018.

Annonser