december 2017


Jan Alin är lektor vid Vasa övningsskola, där han undervisar i matematik och datateknik, men i grunden är han klasslärare. Vettig användning av teknik i undervisningen är något som ligger Jan varmt om hjärtat, och det kommer till nytta i hans flippade matematikundervisning. Jan fungerar som skolans tutorlärare och i den rollen hjälper han kolleger att implementera den nya läroplanen.

Jan kommer att föreläsa under torsdagen på Dialog 2018 kring hur tutorlärarns uppdrag kan se ut. Målgruppen är skolledare och lärare på alla stadier.

Annonser

Kennet Vuorinen är Managing Director på företaget Itslearning och Ålands ”Fronter-man” här på Åland. Han har sedan plattformen började användas i skolorna hållit i lärar- och adminutbildningarna. Efter att plattformarna Fronter och Itslearning gick samman har han nu full koll på hur båda plattformarna fungerar. Under Dialog 2018 kommer Kenneth dels att föreläsa kring Blended Learning och dels berätta hur plattformen Itslearning fungerar. Han finns på plats båda dagarna.

Markus Bergenord är digitalista, föreläsare, författare och arbetar på Reggio Emilia Institutet. Han har under lång tid försökt problematisera relationen mellan miljön och människan, kopplat till teknik i förskolan. En relation som inte står i motsättning till varandra. Markus har föreläst och hållit workshops för en mängd olika förskolor i Sverige. Under Dialog 2018 håller han dels en föreläsning kring Digitalisering och en föränderlig värld och dels en workshop kring Barns berättande. Markus föreläser under fredagen. I intervjun här kan du läsa lite kring Markus tankar kring förskolan.

Markus

Sebastian Sandvik är utbildad Juris Magister från Helsingfors universitet, och jobbar till vardags som bolagsjurist för DL Software Group – en finländsk företagsgrupp inom mjukvarubranschen. Till Sebastians specialkunnande hör företagsjuridik, avtals- och arbetsrätt samt specifikt användningen av personuppgifter. Sebastian har föreläst runtom i Finland om hur den nya europeiska dataskyddsförordningen kommer att påverka organisationer och företag. Skolvärlden och pedagogik har även en stor plats i Sebastians liv, eftersom flera i hans familj jobbar inom utbildningssektorn.Sebastian.Sandvik

Sebastian föreläser två gånger per dag, både torsdag och fredag under Dialog 2018 på temat hur Dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar skolans och lärarnas arbete.

Kumlinge grundskola är en liten 1-9 skola mitt ute i den åländska skärgården. Skolan deltagit på olika sätt i ESF-projektet En flexibel grundskola i skärgårdsmiljö. Dels har bildningschef Kaj Törnroos, som är klasslärare i grunden, fungerat som projektledare och dels har läraren Johanna Nordman, lektor i svenska och engelska, deltagit aktivt som pilotlärare i projektet.

Kaj har sedan början av 90-talet fungerat som skolledare skolan och har på olika sätt drivit en skolutveckling där digitala verktyg blivit vardag i undervisningen för lärarna.

 

När nu projektet är avslutat kommer Kaj och Johanna att berätta om hur de jobbade i projektet och vad de kom fram till. De pratar under rubriken En flexibel skola genom distansundervisning? För den som redan nu vill läsa lite om projektaktiviteterna kan gå in på projektets blogg.

 

 

 

 

 

Presentationen hålls på fredag den 9 februari under Dialog 2018

Håkan Fleischer är fil dr i pedagogik med framtidens lärande som forskningsområde. Han är verksam vid Högskolan i Halmstad. Håkan Fleischer är också författare (tillsammans med Helena Kvarnsell) till Digitalisering som lyfter skolan. Håkan har tidigare föreläst på ett Dialog-seminarium men då under rubriken Stretchad kunskap. Den här gången avslutar han hela Dialog 2018 på fredag eftermiddag med en föreläsning om Den digitaliserade skolans framtid.

 

Malin Frykman har bred erfarenhet av digitalisering inom skolan, bland annat som rektor och som skolutvecklare med fokus på digitalisering. Hon är också författare till boken ”Skolledare i en digitaliserad värld”. Idag arbetar hon som utvecklingsledare i Kungälvs kommun. Malin driver också en blogg där hon skriver om Att leda lärandet.

Malin föreläser fredagen den 9 februari under Dialog 2018 under temat Skolledare i en digitaliserad värld – att leda lärandet. Målgruppen är i första hand skolledare men ledare inom barnomsorgen samt övriga intresserade är också välkomna!

 

Nästa sida »