november 2017


Dan Sundqvist arbetar på Rädda Barnen på Åland med verksamheten Barnens internet. Han arbetar främst med förebyggande information om sund- och säker medieanvändning för barn i lågstadieåldern. Förra läsåret höll han lektioner för fler än 800 elever runtom på Åland. Under hösten har Dan givit ut rapporten ”Digitala medier. Barn på Åland 2017” i samarbete med Ålands landskapsregering.

Under Dialog 2018 kommer Dan att hålla en workshop för lärare med rubriken ”Hur motverkar vi utsatthet på nätet”.  Workshopen hålls torsdagen den 8 februari. Antalet deltagare är begränsat till 15.

 

 

Annonser

Bosse Larsson har arbetat som lärare sedan 1985 samt de senaste åren även som föreläsare/workshopledare från förskola upp till gymnasiet. Det har inneburit allt från studiedagar till långsiktig fortbildning i form av skolutvecklingsprojekt kring Synligt lärande. Han har nyligen gått en forskarutbildning vid Linköpings universitet, gästföreläser på lärarutbildningen och har för närvarande en skolutvecklingstjänst med riktade uppdrag mot olika grundskolor och på gymnasiet. Det innebär samarbete/lektionsplanering med lärare/ämneslag/arbetslag, att leda kollegialt lärande-grupper samt lektionsbesök med återkoppling.

Bosse föreläser och leder workshops i skolor både i våra nordiska länder och internationellt, bland annat tillsammans med Carol Dweck (professor vid Stanford University) och James Nottingham (föreläsare, pedagog, författare). Han har dessutom föreläst och haft workshops i så skilda sammanhang som keynote om Mindset för American Express (AMEX) i Kanada, Internationella konferenser i Malaysia, Nya Zeeland och Spanien till föräldrakvällar om beröm på förskolor. Han skriver för tillfället en bok om Mindset, ”Utmanande tankesätt”, tillsammans med James Nottingham och som kommer på NoK 2018. Huvudteman är ”Motivation och lärande”, ”Lära sig att lära” och ”Tänka på att tänka” och nyckelorden är kreativitet, thinking skills, feedback, och Mindset.

Bosse medverkar både på torsdag och fredag på Dialog 2018, dels med en keynote om Motivation och Lärande utifrån att världen förändras – både analogt och digitalt (vad sker med kreativitet, skola och lärarroll och hur påverkar det synen på eleverna…? Var står motivationsforskningen 2018?) och dels med en workshop om hur du med effektiva, praktiska tankeverktyg och strategier kan skapa ett motiverande klassrumsklimat som utmanar tänkandet, synliggör lärandet och stimulerar kreativiteten

Johnny Lindqvist har tidigare arbetat på bl.a Friends och med kampanjen No Hate Speech movement på Statens medieråd. Han har skrivit böcker om unga och internet (bl.a. Ungas integritet på nätet) och även metodmaterialet Ses Offline som ska hjälpa skolan att arbeta förebyggande på sexuella trakasserier online. Johnny är en flitigt anlitad föreläsare och workshop-ledare och kommer att föreläsa kring den uppkopplade värld ungdomar lever i.

Johnny inleder seminariet på torsdag morgon under Dialog 2018 och föreläser endast ena dagen.

 

Linda Starheden och Katarina Eriksson är två drivna pedagoger som arbetar ämnesövergripande för att förstärka den entreprenöriella lärandet i Alvikskolan i Luleå kommun. Många förmågor hamnar i fokus när de arbetat tillsammans med olika projekt i klassen, bla. House of Alvik, Greenship of Alvik ,  Yetis of Alvik  och News of Alvik.

Katarina är förstelärare i ma/no/tk-IKT och medförfattare i antologin Vi får det att funka! – framgångsika exempel på IT i skolan. Hon är också vinnare av årets lärresurs via Digitalakademin 2016 och har genomfört klassrumsforskning kring temat ”Omdefinierat lärande i matematik”. Du kan läsa mer om henne i  hennes egen blogg.

Linda är lärare i svenska, engelska och samhällskunskapliga ämnen i samma skola. Hon medverkade också i storyficationprojektet som utsågs till årets lärresurs tillsammans med Katarina.

Katarina och Linda föreläser både torsdag och fredag under Dialog 2018 under temat Så funkar det! – Digitala verktyg ur ett ämnesövergripande perspektiv.

Antologin Så funkar det! delades ut till de åländska skolorna i november 2016.

Sofia Grunér är leg. logoped på Logopedbyrån Dynamica i Stockholm där hon arbetar med läs-, skriv-, och språkliga utredningar. Hon är speciellt intresserad av alternativa verktyg (t.ex. talsyntes) och appar som kan användas för att kompensera vid läs- och skrivsvårigheter eller språkliga svårigheter och föreläser mycket i ämnet, samt gällande dyslexi och språkstörning.

Sofia har även gjort en master i logopedi vid Uppsala Universitet gällande effekten av talsyntes på läsförståelse och läshastighet hos personer med dyslexi. I år och förra året har hon varit vikarierande kursansvarig samt huvudföreläsare på Logopedprogrammet vid Uppsala Universitet på den kurs som rör läs-, skriv-, språkliga-, samt räknesvårigheter hos barn i skolåldern.

Sofia kommer ursprungligen från Åland och blev i år nominerad till Dyslexipriset som delas ut av Dyslexiförbundet i Sverige. Under föreläsningarna berättar hon om sin forskningsstudie gällande effekten av talsyntes på textförståelse och läshastighet hos personer med dyslexi, och vad resultaten visar gällande kopplingen till koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter.

 

 

Sofia föreläser både torsdag och fredag under Dialog 2018. Föreläsningen sker i samarbete med Ålands specialpedagogiska förening r.f.

Välkommen att undersöka världen och utbildningskultur tillsammans med mig under Dialog 2018. Jag är kanske inte som alla andra och mitt magiska verktyg i undervisningsvärlden är att jag ser helheter och samband och gillar att dela med mig av dem. Det är alltid tanke- och känslomässigt uppiggande att komma på en workshop eller föreläsning med mig. Om det inte är intressant och tankeväckande så är det inte värt det – är min devis.

Min bakgrund är mångfacetterad och jag är språk-, filosofi-, och pedagogiklärare men har sammanlagt 8 olika högskoleämnen i min bakficka, är naturvetare och humanist och forskar och arbetar numera med lärarfortbildning på fältet via iTronic och vid olika högskolor. Som 5-åring lärde jag grannflickan att läsa och skriva och vid svaret på frågan om vad jag skulle bli när jag blir stor så var svaret lärare. Jag brinner för vad som händer i andras huvud och speciellt med teknik – vad händer när du får det i händerna? Mina övriga hjärteområden är specialpedagogik, utvärdering och lärandemål/LP, motiverande inlärningsmiljöer online och IRL och pedagogisk design.

Tillsammans med mig får du under Dialog 2018 uppleva Rymdresan – Dialogs kick-off workshop kvällen innan det stora taberaset börjar, onsdag 7.2.2018, kl 18:00-21:00. Här tas ni med ut i rymden och får se hur man helhetsmässigt lär andra med mobila enheter i undervisningen. Workshopen är uppbyggd kring maker-kultur, learning by doing, STEAM och allt möjligt annat gott. Det som du som lärare eller administratör behöver veta är att det här är workshopen för dig att se att man inte behöver tusen appar, utan endast ett grundpaket med appar, oavsett plattform, det att det inte handlar om VAD specifikt du lär dig, utan snarare mer hur du som lärare eller administratör designar för lärande pedagogiskt – och roligt – och motiverande!

Under torsdagen och fredagen, 8-9.2.2018 håller jag två kortare workshopar, den ena om lärandemålskultur och den andra kring inkluderande miljöer. Låter säkert tråkigt, men ack så är det inte. Här får ni en fartfylld och tankeväckande insyn i vad som gör vitsordsgivning och utvärdering så hemskt att du ibland hellre skulle dra ut tånaglarna med hovtång och hur man tillsammans med sina kollegor kommer vidare från alla tabun som utvärdering omges av, samt en snabbguidning i hur man som helt ”vanlig” lärare tar i beaktande elever/studenter och studerande med inlärningssvårigheter på ett sådant sätt att det när du undervisar inte föranleder mera arbete. Här får ni skratta och dra efter andan samtidigt.

Tråkigt har vi sällan på mina workshops. Välkommen med! Det är enkelt, men inte lätt.

Johanna

 

Maria Westerholm är utbildad magister från Åbo Akademi och undervisar sedan 5 år tillbaka som lärare i tyska och finska vid Ålands lyceum. Tidigare har hon arbetat 15 år som lärare inom yrkesutbildningen.

Elevaktiverande och lekfulla arbetsmetoder har alltid ingått i Marias metodik, men med åren har de analoga verktygen ersatts av digitala. Generellt tror hon att digitala medier har mycket att tillföra skolan. Elever på alla kunskapsnivåer kan få hjälp och stimulans via ny teknik.

I språkundervisningen är verklighetsanknytning av största vikt och genom digitala verktyg kommer man lätt i kontakt med autentiskt material och eleven själv kan producera för en verklig publik. Genom att exempelvis skriva dagbok i bloggformat når eleven ut till flera än bara läraren. Detta upplevs som motiverande och eleven anstränger sig mer.

Bland de otaliga digitala verktyg som finns idag har Maria en handfull favoriter vars variations- och kombinationsmöjligheter är många. Under Dialog 2018 kommer hon att ge praktiska exempel på hur hon arbetar som språklärare vid Åland lyceum.

Maria är Årets pedagog 2017 och föreläser både på torsdag och fredag under Dialog 2018.

 

Nästa sida »