Har du funderat på hur du på ett bra sätt kan synliggöra målen i läroplanen eller hur du kan stöda eleverna att jobba innovativt och att ta initiativ och vara kreativa? Under Dialog 2017 kan du få tips om detta om du lyssnar till Kenneth Vuorinen från Fronter.

Under det första passet visar han hur man med hjälp av en mall kan förverkliga planeringen av en inlärningsprocess utgående från givna mål. Målsättningen är att synliggöra målen för de studerande och ge dem en möjlighet till självvärdering samt att ge lärarna möjlighet att grunda sin utvärdering på existerande målsättningar. Det här passet riktar sig både till grundskolan och gymnasialstadiet.

Under det andra passet visar Kenneth en modell (KYKY – Living Lab) för att skapa en länk mellan skola och företag. På ena sidan finns skolans och elevernas behov och idéer och på den andra sidan finns företag som har förutsättningar att möta dessa behov i form av produkter och tjänster. Mallen skapar en mötesplats för dessa två parter och i bästa fall uppstår nya innovationer. Målgruppen är i första hand grundskolan men är även öppen för övriga intresserade.

 fronter

Kenneth håller en föreläsning per dag under Dialog 2017

Annonser