Inger har tidigare arbetat som lärare i grundskolan och inom yrkesutbildningen, sammanlagt ca 15 år. Hon disputerade 1999 i pedagogik med avhandlingen Lärares pedagogiska handlingar och är idag professor i pedagogik med inriktning mot lärande och läroplansteori vid Stockholms universitet. Under två år var hon professor i pedagogik vid Högskolan i Bergen.

Inger är intresserad av vilket lärande som möjliggörs i olika undervisningspraktiker men också av hur forskare och lärare kan arbeta tillsammans i olika projekt för en didaktiskt och innehållsligt mer kvalificerad undervisning. Learning activity – lärandeverksamhet – är speciellt intressant i arbetet med att kvalificera undervisningen. Under drygt 20 år har Inger varit engagerad i olika utvecklingsprojekt i skolor både i Sverige, Finland och på Åland. I flera av dessa projekt har hon arbetet med skolutvecklingsmodellerna ”Lesson study” och ”Learning study”.

Som avslutningsföreläsare under Dialog 2017 lyfter Inger frågor kring kollegiala möten som medel för att utveckla skolans undervisning.

inger_eriksson_2016_06_14_

Annonser