Fredrik Holmberg är till sin utbildning grundskole- och gymnasielärare men är sedan 24 år tillbaka film- och mediepedagog hos Filmpedagogerna Folkets Bio där han undervisar och föreläser om Medie- och InformationsKunnighet (MIK) samt driver MIK-projekt. Fredrik har också varit med och skapat läromedel om berättande i film och media för skolan. Det var Filmpedagogerna som i år och i samarbetet med UNESCO och UNAOC lanserade en läromedelsplattform för MIK

fredrik

Fredrik föreläser båda dagarna under Dialog 2017 med en föreläsning som vänder sig till skolledare och en som vänder sig till lärare.

Annonser