december 2016


iTronic med Johanna Björkell håller två utställarföreläsningar under Dialog 2017. Under den första föreläsningen tar hon upp hur man tar kontrollen över iPaden i sin undervisning och hur den kan stöda elevernas motivering och att ta större ansvar över sitt lärande.

Under den andra föreläsningen visar hon på vilka olika utvärderingsunderlag och program det finns och vad de kan ge för mervärde i din undervisning. Hur kan du som lärare bli rättvis som bedömare hur kan du som lärare känna att examinationen är både rolig och givande så att eleverna inte känner att det är jobbigt.

itroniclogoapr-2x

Annonser

Har du funderat på hur du på ett bra sätt kan synliggöra målen i läroplanen eller hur du kan stöda eleverna att jobba innovativt och att ta initiativ och vara kreativa? Under Dialog 2017 kan du få tips om detta om du lyssnar till Kenneth Vuorinen från Fronter.

Under det första passet visar han hur man med hjälp av en mall kan förverkliga planeringen av en inlärningsprocess utgående från givna mål. Målsättningen är att synliggöra målen för de studerande och ge dem en möjlighet till självvärdering samt att ge lärarna möjlighet att grunda sin utvärdering på existerande målsättningar. Det här passet riktar sig både till grundskolan och gymnasialstadiet.

Under det andra passet visar Kenneth en modell (KYKY – Living Lab) för att skapa en länk mellan skola och företag. På ena sidan finns skolans och elevernas behov och idéer och på den andra sidan finns företag som har förutsättningar att möta dessa behov i form av produkter och tjänster. Mallen skapar en mötesplats för dessa två parter och i bästa fall uppstår nya innovationer. Målgruppen är i första hand grundskolan men är även öppen för övriga intresserade.

 fronter

Kenneth håller en föreläsning per dag under Dialog 2017

Inger har tidigare arbetat som lärare i grundskolan och inom yrkesutbildningen, sammanlagt ca 15 år. Hon disputerade 1999 i pedagogik med avhandlingen Lärares pedagogiska handlingar och är idag professor i pedagogik med inriktning mot lärande och läroplansteori vid Stockholms universitet. Under två år var hon professor i pedagogik vid Högskolan i Bergen.

Inger är intresserad av vilket lärande som möjliggörs i olika undervisningspraktiker men också av hur forskare och lärare kan arbeta tillsammans i olika projekt för en didaktiskt och innehållsligt mer kvalificerad undervisning. Learning activity – lärandeverksamhet – är speciellt intressant i arbetet med att kvalificera undervisningen. Under drygt 20 år har Inger varit engagerad i olika utvecklingsprojekt i skolor både i Sverige, Finland och på Åland. I flera av dessa projekt har hon arbetet med skolutvecklingsmodellerna ”Lesson study” och ”Learning study”.

Som avslutningsföreläsare under Dialog 2017 lyfter Inger frågor kring kollegiala möten som medel för att utveckla skolans undervisning.

inger_eriksson_2016_06_14_

Fredrik Holmberg är till sin utbildning grundskole- och gymnasielärare men är sedan 24 år tillbaka film- och mediepedagog hos Filmpedagogerna Folkets Bio där han undervisar och föreläser om Medie- och InformationsKunnighet (MIK) samt driver MIK-projekt. Fredrik har också varit med och skapat läromedel om berättande i film och media för skolan. Det var Filmpedagogerna som i år och i samarbetet med UNESCO och UNAOC lanserade en läromedelsplattform för MIK

fredrik

Fredrik föreläser båda dagarna under Dialog 2017 med en föreläsning som vänder sig till skolledare och en som vänder sig till lärare.

Hannu Ollikainen har jobbat med IT i skolsammanhang i snart 20 år i olika roller: som lärare, som  IT-ansvarig, som rektor och nu som undervisningschef i Sibbo. Han har under dessa år kört igång många projekt som lyckats i varierande grad och en del har också väckt lite nationellt intresse. Under de senaste åren har han jobbat med den nya finländska läroplanen men också med pedagogisk planering kring nya skolor och öppna lärmiljöer.

Hannu föreläser båda dagarna under Dialog 2017 kring digitalisering av skolan och under torsdagen vänder han sig speciellt till skolledare.

bild