Under Dialog 2017 kommer det att hållas en diskussion kring digitalisering i förhållande till den pedagogiska utvecklingen. En blandning av skolledare, tjänstemän och experter får ge sin syn på hur samhällsutvecklingen speciellt kunde påverka utformningen av den kommande revideringen av grundskolans läroplan på Åland men också övriga styrdokument. Frågorna kommer att röra sig generellt kring skolans digitalisering och specifikt kring programmering som en del av våra barns och ungas kompetens.

Tillfället, som hålls som sista punkt på torsdag den 9 februari vänder sig i första hand till skolledare, rektorer, föreståndare, styrelser och skolnämnder men även till övriga intresserade.

 

Annonser