Hülya Basaran fick utmärkelsen Guläpplets särskilda pris 2016 för sitt nydanade sätt att arbeta språkutvecklande och inkluderande med nyanlända elever. Hennes undervisning präglas av att hon använder sig av elevernas alla språk, och mutlimodala uttryckssätt som ingång till elevernas språk- och kunskapsutveckling i det nya språket, svenska. Det innebär inkluderande undervisning som bejakar elevernas flerspråkiga kompetens där digitala resurser användas som resurs för lärande.

Hülya har arbetat med nyanlända elever på SFI (Svenska för invandrare, Vuxenutbildningen) och grundskolan i Trollhättan. Genom åren har hon delat med sig av sina erfarenheter på sin blogg, i boken Nyanlända elever i mitt klassrum – språkutveckling med digitala resurser, i antologier, artiklar och föreläsningar runtom i Sverige. Hon har medverkat i olika nationella projekt, bland annat för Skolverket, UR, SPSM rörande nyanlända elevers lärande. Idag jobbar Hülya som universitetsadjunkt i svenska som andraspråk på Högskolan Väst.

hulbas

Hülya Basaran föreläser båda dagarna under Dialog 2017

Annonser