Johanna Kristensson är leg. logoped och arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun. Hon arbetar främst med att stödja skolor och förskolor i det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna samt med alternativa lärverktyg i ett språk-, läs- och skrivutvecklande perspektiv. Johanna arbetar även i Lund på Oribi med utveckling av språk- och rättstavningsstöd för datorer, webb och mobila enheter.

Hennes första bok ”Språk och digitala verktyg i förskolan” släpptes 2014 av Nypon förlag. Natur & kultur släpper i mars 2017 hennes andra bok ”Alternativa lärverktyg för elevens språk-, läs- och skrivutveckling” som hon skrivit tillsammans med sin kollega Erica Eklöf. Johanna erhöll Tal & Språkpriset 2013 för sitt arbete med att sprida kunskap genom bloggen logopedeniskolan.se

johanna-k

Johanna föreläser båda dagarna under Dialog 2017 och vänder sig även till dem som jobbar inom förskolan.

Annonser