Christian Hindersson är klasslärare och ämneslärare i modersmål och litteratur. För närvarande arbetar han i Skräbböle skola i Pargas i åk 6. Genom åren har han också fungerat bl.a. som rektor, projektkoordinator, administratör, fortbildare och konsult, närmast inom IKT. Andra specialintressen är musik, slöjd och science.

2010-2013 ansvarade han för att implementera molntjänster och utrustning i skolorna i Pargas men också i Åbo, Raseborg och Lovisa. Pargas var först i Finland med att ta in Google Apps och Chromebooks i undervisningen.

Christian är insatt i utbudet av molntjänster och följer kontinuerligt med utvecklingen på marknaden. I sitt yrkesliv är han innovativ och gillar att ta sig an saker som tidigare inte gjorts.

 

christian-hindersson

Christian föreläser kring molntjänster båda dagarna under Dialog 2017 och vänder sig både till skolledare och lärare.

Annonser