Torulf Palm är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Han leder en forskargrupp som forskar om formativ bedömning och dess effekter. Han har under flera år också arbetet med lärarfortbildning i formativ bedömning, och har lett arbetet med att utveckla kurser i formativ bedömning för lärarutbildningen vid Umeå universitet.

Torulf kommer under föreläsningen att konkretisera de egenskaper som krävs av en undervisning för att den ska innehålla sådan formativ bedömning som forskningen visat kan ge ökade elevprestationer.

Torulf föreläser under torsdagen den 9 februari. Observera att föreläsningen är ett dubbelpass!

 torulf-palm

Annonser