För Sara Bruun är litteraturen viktig och alltid en utgångspunkt när hon planerar sina teman i undervisningen. Genom att lägga till olika digitala verktyg som till exempel Skype in the classroom öppnas den digitala dörren mot världen. Eleverna kommunicerar på målspråket och de har en riktig mottagare. Det elevaktiva arbetssättet leder till ökad motivation och eleverna lägger en större vikt vid att veta hur och varför de måste lära sig språket för att kunna göra sig förstådda.

Du kommer att få lyssna till hur Sara organiserar sin undervisning där litteraturen och bloggen kombineras och utgör grunden för olika teman och ämnesövergripande arbete.

Du kommer också att få lära dig hur du kan bli mer effektiv som lärare, hur du kan rätta mindre och spara din tid genom att lära dig olika digitala verktyg.

2015 vann Sara och hennes elever Webbstjärnan.se och 2016 tilldelades Sara Kungliga Vitterhetsakademiens lärarpris för berömvärd lärargärning.

Sara har skrivit två böcker: Digitala arbetssätt i klassrummet – att våga ta språnget och Klassrummet möter världen- autentiskt, tematiskt och digitalt.

Följ hennes arbete via www.lrbloggar.se/sarabruun

sara

Bilden är hämtad från en av Saras bloggar

Sara föreläser torsdagen den 9 februari

Annonser