I år kan vi presentera en nytt koncept under Dialog-seminariet. Vi kommer att hålla en variant av MakerDay. En av de bärande tankarna bakom ett makerspace är att erbjuda en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delande av kunskap, verktyg och idéer. Platsen kan vara tillfällig, mobil eller permanent. Ett makerspace är en plats i vilken man har möjlighet att utveckla en idé eller skapa något, i social samvaro med andra. Tillsammans, genom en verksamhet som inbegriper att utforska, pröva och skapa, formas en kreativ praktik, ett lustfyllt hjärngym. Makerspaces har kommit att bli ett internationellt fenomen och skapas nu på många platser, på bibliotek, i skolor, i museer, såväl som ideella föreningar eller som företag. Här kan du läsa mer om vad MakerDays kan vara.

Under Dialog-seminariet är det svårt att ha en eller två hela dagar MakerDay och vi har istället tillsammans med Linda Mannila gjort ett specialarrangemang för att visa lärarna hur sådana här verkstäder kan fungera. Vi har planerat in 3 pass per dag och de innehåller:

  • Programmering för de yngsta
  • Programmering med block
  • Kreativt med MakeyMakey

De olika workshoparna är 50-60 minuter långa för att deltagarna ska få så mycket tid som möjligt att bekanta sig med de program och funktioner som finns på respektive pass. Antalet deltagare är max 14 så först till kvarn….. Ta med egna datorer till passen!

bee-bot                           makey makey

Annonser