december 2015


I år kan vi presentera en nytt koncept under Dialog-seminariet. Vi kommer att hålla en variant av MakerDay. En av de bärande tankarna bakom ett makerspace är att erbjuda en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delande av kunskap, verktyg och idéer. Platsen kan vara tillfällig, mobil eller permanent. Ett makerspace är en plats i vilken man har möjlighet att utveckla en idé eller skapa något, i social samvaro med andra. Tillsammans, genom en verksamhet som inbegriper att utforska, pröva och skapa, formas en kreativ praktik, ett lustfyllt hjärngym. Makerspaces har kommit att bli ett internationellt fenomen och skapas nu på många platser, på bibliotek, i skolor, i museer, såväl som ideella föreningar eller som företag. Här kan du läsa mer om vad MakerDays kan vara.

Under Dialog-seminariet är det svårt att ha en eller två hela dagar MakerDay och vi har istället tillsammans med Linda Mannila gjort ett specialarrangemang för att visa lärarna hur sådana här verkstäder kan fungera. Vi har planerat in 3 pass per dag och de innehåller:

  • Programmering för de yngsta
  • Programmering med block
  • Kreativt med MakeyMakey

De olika workshoparna är 50-60 minuter långa för att deltagarna ska få så mycket tid som möjligt att bekanta sig med de program och funktioner som finns på respektive pass. Antalet deltagare är max 14 så först till kvarn….. Ta med egna datorer till passen!

bee-bot                           makey makey

Både titlar och uppdrag finns i mängder när det gäller Linda Mannila. Hon forskar i datavetenskapens didaktik och utbildningsteknologi, är universitetslärare i datavetenskap, fortbildare inom programmering för lärare på grundskolenivå men koordinerar också olika projekt som rör datalogiskt tänkande och teknologifostran. Linda arbetar med samma typer av frågor både i Finland och Sverige och ser hur programmeringstänket utvecklas på båda sidor av Bottenhavet.

Linda brinner speciellt för programmering och datalogiskt tänkande för barn och unga. Men under Dialog-seminariet kommer Linda att lyfta frågor kring lärarnas kompetens när det gäller programmering i skolan.

Linda M

 

 

Kaj Törnroos är bildningschef och skolföreståndare i Kumlinge skola i den åländska skärgården. Han är väldigt intresserad av skolutveckling och då speciellt hur digitala verktyg förändrar skolans verksamhet och arbetssätt. De flesta skärgårdsskolorna kämpar med minskande elevunderlag och Kaj har funderat mycket kring hur undervisningen kunde utvecklas för att skapa en likvärdig skola för alla barn i små skolor.

Sedan 2014 har ett utvecklingsprojekt pågått ute i skolorna i skärgården för att öka den digitala kompetensen och för att hitta metoder för att kunna erbjuda en likvärdig undervisning för de barn som bor där. Kaj har varit engagerad i det arbetet och kommer under Dialog att ge en bild av vilka arbetssätt som kan bli möjliga och vilka hinder som måste tacklas för att grundskolan ska bli mer flexibel.

Kaj föreläser under torsdagen på Dialog-seminariet.

IMAGE_2