Helena Enroos, som var Årets pedagog 2014, menar att språkundervisningen bygger på fyra lika viktiga kompetenser: läsa, tala, skriva och lyssna. Genom att använda digitala verktyg kan dessa kompetenser utvecklas enligt elevernas olika förkunskaper och inlärningsstilar. Helena kommer att ge praktiska exempel hur hon jobbar som lärare vid Ålands lyceum.

Helena föreläser båda dagarna under Dialog.helenaenroos2

 

Annonser