Ulrika Jonson har haft och har fortfarande många strängar på sin lyra. Hon är grundskollärare och specialpedagog i grunden och har ett inkluderande synsätt på undervisningen. Hon har jobbat som skolutvecklare för IKT och specialpedagogik i Södertälje kommun och har också varit involverad i projekt som rör att skriva sig till läsning med iPads.

I höst har Ulrika börjat som specialpedagog på Skapaskolan i Huddinge som specialpedagog och ett av hennes uppdrag är att arbeta med assisterande teknik som stöd i lärandet.

Ulrika kommer att föreläsa kring inkludering och specialpedagogik med stöd av IT båda dagarna under Dialog.

ulrika

Här kan ni lyssna på en kort intervju med henne kring teknikstöd på ur.se 

Annonser