Felix Gyllenstig Serrao arbetar som lärare i Göteborg på Frölundaskolan. Han jobbar som speciallärare för elever med diagnoser och socioemotionella problem. Flera av barnen har en sån problematik att de inte trivs i skolan. För att nå ut till barnen använder sig Felix av spel som pedagogiskt verktyg genom att diskutera spel för att skapa kontext till den kunskap som ska läras ut. Genom att utgå från barnens intresse skapar han sedan kreativa och roliga lektioner som gör att barnen tycker det är roligt att gå till skolan.

Felix skriver en blogg om hur spel kan skapa förståelse för både föräldrar och pedagoger.

Bland annat detta och mycket annat kommer Felix att ta upp under sin föreläsning. Han föreläser båda dagarna.

Serrao

Annonser