oktober 2015


Ulrika Jonson har haft och har fortfarande många strängar på sin lyra. Hon är grundskollärare och specialpedagog i grunden och har ett inkluderande synsätt på undervisningen. Hon har jobbat som skolutvecklare för IKT och specialpedagogik i Södertälje kommun och har också varit involverad i projekt som rör att skriva sig till läsning med iPads.

I höst har Ulrika börjat som specialpedagog på Skapaskolan i Huddinge som specialpedagog och ett av hennes uppdrag är att arbeta med assisterande teknik som stöd i lärandet.

Ulrika kommer att föreläsa kring inkludering och specialpedagogik med stöd av IT båda dagarna under Dialog.

ulrika

Här kan ni lyssna på en kort intervju med henne kring teknikstöd på ur.se 

Kicki Häggblom är utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande, Pedagogik och lärarfortbildning i Vasa. Hennes kompetensområden är speciellt gymnasiet, studiehandledning och vägledning. Därutöver koordinerar hon projektet Didaktiska dimensioner i digitalt lärande (DiDiDi) och är Digabi-utbildare. Hon skräddarsyr också IKT kurser vilket vi har goda erfarenheter av i skärgårdskolorna på Åland.

Då Kicki både planerar och håller kurser har hon också god erfarenhet av användning av digitala lärobjekt, upphovsrätt och kollegialt lärande inom utbildningen. Det är speciellt kring detta som Kicki kommer att föreläsa. Hon föreläser båda dagarna under Dialog-seminariet.

Kicki-webb-2015-201x300

 

Camilla Askebäck Diaz arbetar som Ma/NO-lärare samt förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. Hon är också utbildningskonsult hos TÄNK OM där hon som AET-certifierad håller i workshops i hur man använder surfplattan som pedagogiskt verktyg. Camilla recenserar även appar, som kopplas till läroplanen för Skolappar.nu och hennes favoritrubrik är “tänk utanför appen” Hon är aktiv inom sociala medier under alias @Askeback och delar gärna med sig av de tips hon testat i klassrummet i sin blogg http://www.livetsgladapussel.se.

Camilla föreläser båda dagarna på Dialog 2016 under rubriken En surfplatta? Eller flera? Interaktivt och visuellt med hjälp av digitala verktyg.

camilla

Alastair Creelman kommer ursprungligen från Skottland men har bott i Sverige och Finland de senaste 30 åren. Han arbetar som e-lärande specialist vid Linnéuniversitetet i Kalmar och har jobbat som lärare och med administrativt arbete både på gymnasialstadiet, och på universitet samt inom vuxenutbildningen. Hans intresse är att hitta nya vägar att gå för att öppna upp kurser och att dela resurser. Under seminariet kommer han i första hand att prata om nya arenor för lärandet och att skapa/organisera kurser online.

Alastair upprätthåller flera bloggar och två av dem är Flexspan och The corridor of uncertainty. Han föreläser båda dagarna!

Alastair

Felix Gyllenstig Serrao arbetar som lärare i Göteborg på Frölundaskolan. Han jobbar som speciallärare för elever med diagnoser och socioemotionella problem. Flera av barnen har en sån problematik att de inte trivs i skolan. För att nå ut till barnen använder sig Felix av spel som pedagogiskt verktyg genom att diskutera spel för att skapa kontext till den kunskap som ska läras ut. Genom att utgå från barnens intresse skapar han sedan kreativa och roliga lektioner som gör att barnen tycker det är roligt att gå till skolan.

Felix skriver en blogg om hur spel kan skapa förståelse för både föräldrar och pedagoger.

Bland annat detta och mycket annat kommer Felix att ta upp under sin föreläsning. Han föreläser båda dagarna.

Serrao