Charlotta Hilli (FM) är historie- och samhällslärare med en bakgrund som gymnasielärare på svenska i Finland. Sedan 2012 är hon doktorand inom projektet Didaktiska Dimensioner i Digitalt lärande (dididi.fi) vid Åbo Akademi. Hillis forskningsintresse är lärande i virtuella lärmiljöer utifrån från ett studerandeperspektiv. Hon är även knuten till utvecklingsprojektet Ett virtuellt gymnasium för svenskspråkiga gymnasier i Finland (virum.fi) där virtuella distanskurser jämte en virtuell plattform utvecklas i Åbo Akademis regi.
LottaHilli
Annonser