Nästa presentation av föreläsare vid Dialog 2016 är Håkan Fleischer. Han har lång erfarenhet av analysarbeten relaterade till frågor om lärande och kommunikation. Hans forskning har fokuserat kring hur villkoren för att lära sig förändras genom att datorn förs in i klassrummet vid sk. en-till-en-projekt. Vad händer med elevers lärande när de har tillgång till egen dator? Hur påverkas motivationen? Och vad säger forskningen om lärarnas utveckling och hur ser en bra kompetensutvecklingsstrategi ut för lärarkåren? Det här är en del av det som Håkan kommer att beröra under den avslutande föreläsningen.

Håkan har också arbetat en del med frågor som rör skolbibliotek och hans andra föreläsning under seminariet kommer att vända sig mer till skolbibliotekarierna.

hakanfleischer-225x300

Vill du läsa mer om Håkan kan du kika in på hans webbplats!

Annonser