I några sammanhang har jag nämnt att planeringen av Dialog 2016 är igång. Programmet är långt ifrån klart men det finns många förslag på föreläsare. Några är ändå klara att presenteras och först ut är Martin Tallvid.

Martin har disputerat inom tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap våren 2015. Han är anställd vid Göteborgs utbildningsförvaltning och undervisar på Lindholmens Tekniska gymnasium i samhällskunskap och psykologi.

Martin menar att digitaliseringen av skolan är mer en fråga om skolutveckling än om teknik. Han kommer att vara inledningsföreläsare på torsdag under Dialog 2016 han kommer att beröra skolutveckling och lärarnas kompetens.

Kortfattat om hans forskning   Tallvid

Annonser