september 2015


Charlotta Hilli (FM) är historie- och samhällslärare med en bakgrund som gymnasielärare på svenska i Finland. Sedan 2012 är hon doktorand inom projektet Didaktiska Dimensioner i Digitalt lärande (dididi.fi) vid Åbo Akademi. Hillis forskningsintresse är lärande i virtuella lärmiljöer utifrån från ett studerandeperspektiv. Hon är även knuten till utvecklingsprojektet Ett virtuellt gymnasium för svenskspråkiga gymnasier i Finland (virum.fi) där virtuella distanskurser jämte en virtuell plattform utvecklas i Åbo Akademis regi.
LottaHilli
Annonser

Nästa presentation av föreläsare vid Dialog 2016 är Håkan Fleischer. Han har lång erfarenhet av analysarbeten relaterade till frågor om lärande och kommunikation. Hans forskning har fokuserat kring hur villkoren för att lära sig förändras genom att datorn förs in i klassrummet vid sk. en-till-en-projekt. Vad händer med elevers lärande när de har tillgång till egen dator? Hur påverkas motivationen? Och vad säger forskningen om lärarnas utveckling och hur ser en bra kompetensutvecklingsstrategi ut för lärarkåren? Det här är en del av det som Håkan kommer att beröra under den avslutande föreläsningen.

Håkan har också arbetat en del med frågor som rör skolbibliotek och hans andra föreläsning under seminariet kommer att vända sig mer till skolbibliotekarierna.

hakanfleischer-225x300

Vill du läsa mer om Håkan kan du kika in på hans webbplats!

I några sammanhang har jag nämnt att planeringen av Dialog 2016 är igång. Programmet är långt ifrån klart men det finns många förslag på föreläsare. Några är ändå klara att presenteras och först ut är Martin Tallvid.

Martin har disputerat inom tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap våren 2015. Han är anställd vid Göteborgs utbildningsförvaltning och undervisar på Lindholmens Tekniska gymnasium i samhällskunskap och psykologi.

Martin menar att digitaliseringen av skolan är mer en fråga om skolutveckling än om teknik. Han kommer att vara inledningsföreläsare på torsdag under Dialog 2016 han kommer att beröra skolutveckling och lärarnas kompetens.

Kortfattat om hans forskning   Tallvid