logo_eTw

Hur kan man enkelt koppla sitt ämne med digitala arbetssätt och med internationellt – eller åländskt – skolsamarbete genom eTwinning? Vad händer med elevernas kompetenser när de samarbetar med varandra och med elever i andra länder. Vad kan du som pedagog få ut av ett vidgat nordiskt och  europeiskt kollegium? Bland annat detta diskuteras under eTwinningworkshoppen, där deltagarna också får fundera på hur ett enkelt digitalt—internationellt eller åländskt—projektupplägg kunde se ut.

277 000 pedagoger från hela Europa har gått med i eTwinning.  Av dem är över 13 000 verksamma i  Norden. eTwinning erbjuder Europas lärare en webbcommunity, genom vilken lärare från dagvården upp till gymnasialstadiet kan hitta en eller flera partner och sedan genomföra pedagogiska samarbeten där också eleverna deltar. Samtidigt blir digitala arbetssätt och autentiskt lärande en naturlig del av undervisningen. Inom eTwinning erbjuds lärare även online-fortbildning och fortbildning IRL på olika teman relaterade till internationellt samarbete och digitala arbetssätt.

eTwinningwebbplatsen: http://www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Workshoppen går båda dagarna, och hålls av Mia Sandvik från eTwinningteamet vid Utbildningsstyrelsenoch av klasslärare och eTwinningambassadör Siw Kyrkslätt-Henriksson på Vikingaåsens skola.

sandvik

Föreläsningen hålls båda dagarna.

Annonser