En lärares lektions- och kursplanering består vanligtvis av olika typer av handskrivna papper, kalenderblad eller olika dokument i Word eller Excel. En planering som inte alltid blir så överskådlig varken för en själv eller för andra.

Ett spännande planeringsverktyg för lärare, som går undernamnet Ekorn, är nu under utveckling och kommer att möjliggöra att planeringen också blir tillgänglig för elever, studerande och vårdnadshavare. Allt på en och samma plats. Dessutom utvecklas som bäst ett verktyg för meddelanden med spännande funktioner som går under arbetsnamnet Kolibri.

Båda dessa kommer efter pågående testning och utvärdering att integreras med lärplattformen Fronter. Ytterligare en integrering som är på kommande på Fronter förutom Dropbox är Office 365. Allt detta kommer Sven Sjöberg och Tony Jansson, som har testat både Kolibri och ”Ekorn”, att berätta mer om under Dialog 2015. ”

Tony

Annonser