Under Dialog 2015 kommer Fronter Finland att hålla två föreläsningar, Undersökande lärande samt nyheter och vad som är på gång gällande utvecklingen av lärplattformen.

fronter

Undersökande lärande

Undersökande lärande är ett aktiverande arbetssätt som bl.a. bygger på att vi beaktar elevernas och de studerandes tidigare kunskaper och uppfattningar om olika fenomen. Undersökande lärande ger oss möjligheter att utmana eleverna med autentiska problem, samtidigt som vi har goda möjligheter att anpassa uppgiften till varje elevs och studerandes personliga nivå. Andra viktiga ingredienser i Undersökande lärande är samarbete, informationssökning, media-läskunnighet, kommunikation och att verkligen gå på djupet av olika fenomen. Fronter har byggt upp en modell hur man kan jobba med undersökande lärande och Kenneth Vuorinen berättar kort hur den kan se ut.

Nyheter och vad som är på kommande i Fronter

Under den andra föreläsningen kommer Kenneth att berätta kort om nyheter som har eller snart kommer att lanseras i lärplattformen. Men han kommer också att gå in på hur utvecklingen av Fronter har sett ut som system samt vad som troligtvis är på kommande i framtiden.

Kenneth V

Annonser