Förutom den fysiska världen lever vi i dag även i en digital, programmerbar värld där IT och program får en allt viktigare roll. På samma sätt som vi hittills läst naturvetenskaper och matematik för att förstå den fysiska världen, har vi nu även behov av att förstå hur den digitala världen fungerar. På många håll i världen, bl.a. i Finland, skrivs nu läroplaner om för att ta in programmering och datalogiskt tänkande i skolan. Vad innebär detta i praktiken?

Linda Mannila, som också har varit inblandad i e-Math-projektet och som i övrigt är väldigt kunnig inom området skola och programmering, har varit involverad i arbetet med det nya läroplansarbetet i Finland vad gäller programmering. Hon kommer speciellt att berätta lite om hur diskussionerna har gått och vilka åsikter som funnits i de arbetet.

Det går att följa läroplansarbetet på rikshåll via Utbildningsstyrelsen webbplats.

Linda M

Linda föreläser båda dagarna under Dialog-seminariet.

Carola Eklund

Annonser