Under rubriken Prestation, motivation och möjligheter föreläser Tone Gunnersen från Hvaler ungdomsskole i Norge under Dialog 2015. Skolan  har deltagit i ett pilotprojekt med Microsoft Norge och Pedkonsult i syfte att öka elevernas motivation och prestation i förhållande till skolarbetet. De har använt OneNote som en digital mapp för att systematisera lärande och förbättra elevernas studieresultat. Skolan har efter projektet ersatt anteckningsböckerna i alla ämnen (utom matte) och använder nu Office 365, OneNote och Fronter.

Tone Gunnersen visar hur man kan använda OneNote för att bidra till ökad motivation och ökat studieresultat och hur man kan flippa/skärminspela bedömningen av elevuppgifter i formativ bedömning. Tone berättar också om hur integrationen av Office 365 i Fronter kan leda till bättre arbetsflöde?

tone bilde Åland

Tone föreläser båda dagarna under seminariet.

Carola Eklund

Annonser