Det finlandssvenska specialpedagogiska resurscentret koordinerar, planerar, tar initiativ till och organiserar stödtjänster för barn och unga i behov av stöd i Svenskfinland. Målgruppen är barn i förskoleåldern, elever i grundläggande utbildning och i andra stadiets utbildning. Under Dialog 2015 kommer ni att kunna ta del av två olika föreläsningar från Speres. Båda föreläsningarna hålls både torsdag och fredag.

speres

Att Ritprata med sina elever
Sofia Kullberg arbetar vid Speres som handledande lärare med inriktning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sofia har i sitt arbete med elever med ADHD och Asperger använt sig av sociala berättelser (Ritprata). Att förbereda, reda ut och klargöra sociala situationer underlättas om man som lärare Ritpratar med eleverna. I Sofias föreläsning är fokus på sociala berättelser/Ritprata och hur du med hjälp av iPad kan arbeta med det tillsammans med eleverna. Du kan läsa mer om Ritprata på www.ritprata.se.

Sofia

Google för att underlätta interaktion
Daniel Enbacka arbetar också som handledande lärare på Speres. Han har jobbat som speciallärare i högstadiet och gymnasiet och använt Googles digitala verktyg i undervisningen för att t.ex. underlätta interaktionen med eleverna. Han visar hur man konkret kan använda sig av Googles digitala verktyg i skolans vardag: allt från att lämna in uppgifter och ge feedback på arbeten till att samarbeta kring och dela material med varandra.

Carola Eklund

Annonser