Små skolor har många starka sidor, såsom små grupper, personligt bemötande och flexibilitet. De små grupperna kan också bli en svaghet och då måste man utveckla metoder för att överbygga eventuella problem.

Ett sätt att göra detta – då de fysiska avstånden är långa, grannkommunens skola ligger många sjömil bort och logistiken är krånglig – är att använda sig av digitala redskap, som ökar samarbetet mellan skolor, ger både lärare och elever större grupper att verka i och kan tillvarata de olika kompetenserna i de enskilda skolorna.

Under våren 2014 inledde fem skolor i den åländska skärgården –  med inspiration av BySkole-projektet och bildningschef Kaj Törnroos i Kumlinge – ett samarbete kallat SmåSkole-projektet, där elever och lärare träffades både virtuellt och rent fysiskt. Klasser gjorde bokrecensioner, kommunicerade på engelska och finska, berättade sagor, gjorde en gemensam tidning och spelade och sjöng. Man chattade, skrev e-post, fotograferade, använde sig av Googles Drive, hangouts och Fronter och lärde känna varandra. Både lärare och elever har blivit bättre på datorhantering och de som deltog har upplevt samarbetet som både roligt, lärorikt och motiverande, trots att tekniken inte alla gånger fungerade.

Skärgårdsskolornas lärare har under hösten 2014 fått fortbildning i hur man kan utveckla och fördjupa samarbetet genom att öka sina kunskaper i de digitala redskapens möjligheter. Ett av målen är att i framtiden kunna bedriva distansundervisning.

Några lärare som deltog i de olika samarbetsprojekten under våren 2014 kommer under Dialog 2015 att berätta om sina erfarenheter och de effekter de redan nu ser när användning av digitala verktyg ökat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Annonser