Andreas Sundstedt håller två olika föreläsningar/workshops under Dialog 2015. Dels kommer han att berätta om vad projekt DiDiDi har arbetat med och dels kommer han att hålla en workshop kring digitala verktyg i undervisningen:

Didaktiska Dimensioner i Digitalt lärande, DiDiDi
Projektet är en  gemensam satsning för ett flertal olika aktörer inom utbildning i  Vasa. Projektets övergripande syfte är att granska, upptäcka och  sprida de lärandepotentialer som ny innovativ digital teknik kan innebära för undervisning och didaktisk utveckling i skola, lärarutbildning, forskning och fortbildning. Andreas Sundstedt presenterar de olika delprojekten, praktiska och konkreta erfarenheter från dessa samt forskningsresultat. Ytterligare information finns på projektets webbplats.

Digital dialog i klassrummet
Hur kan du som lärare aktivera alla din studerande i klassrummet? Hur får du dina mera tystlåtna studerande att delta i dialogen, svara på frågor och tycka till? Idag finns det många digitala verktyg som kan vara en hjälp till att närma sig svaren på dessa frågor. I den här workshopen jobbar vi praktiskt med verktyg och tjänster som kan skapa kommunikation, dialog och förutsättningar för kollaborativt lärandet i klassrummet!

IMG_0095

Annonser