Hur kan appar och spel fungera som hjälplärare och motivationshöjare i undervisningen i idrott och hälsa

Daniel Gomejzon är lärare i idrott och hälsa på Väsby Nya Gymnasium i Upplands Väsby. 2013 vann Daniel Guld-äpplet i Sverige bl.a. med motiveringen ”Daniel Gomejzon ger eleverna verktyg att utveckla den egna hälsan och samtidigt utveckla sina prestationer, när han förnyar undervisningen i hälsa och idrott med digital teknik”.

Daniel förnyar traditionella lekar som t ex Indiansmyg till att bli TV-spel med häftig musik och härliga ljudeffekter för att få eleverna mer intresserade och engagerade under idrottslektionerna. Han använder sig av QR-koder då de gör MarioBros och xBox kinect för att få eleverna att röra på sig. Hans elever får också välja examinatiossätt där de kan välja på att skriva texter, använda sig av bilder och/eller göra filmer vilket de gör med sina mobiltelefoner.

Daniel föreläser båda dagarna under Dialog 2015!

 

 

Carola Eklund

 

Annonser