Cecilia Valve arbetar som timlärare i allmänna ämnen på Yrkesträningsprogrammet vid Ålands yrkesgymnasium .Hon har en magister i pedagogiskt ledarskap och är även behörig speciallärare på gymnasienivå. Cecilia kommer att dela med sig hur hon jobbat med iPad i specialundervisningen det senaste året samt vilka appar hon använder sig av som stöd. De studerande har alla individuella planer för sin undervisning vilket är en utmaning i undervisningen och att använda sig av iPad möjliggör att jobba på en rad alternativa sätt. Förutom iPads och apple TV använder sig de studerande också av datorer.

image

Annonser